Kertaa yo-kokeisiin
Oppikirjailijat
Näytetään 255 kirjailijaa

Henna Kautto

Opettaja

Henna Kautto on ruotsin ja englannin aineenopettaja sekä erityisopettaja. Kielenopettajana Hennaa kiinnostaa erityisesti kielen autenttinen käyttö sekä oppilaan innostaminen. Kielenopetuksessa lähellä sydäntä ovat toiminnallisuus ja oppilaan motivointi. Henna on tekijänä ala- ja yläkoulun ruotsin oppimateriaaleissa.

Jaana Ristimäki

Jaana Ristimäki opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta, suomea toisena kielenä ja filosofiaa Espoon yhteislyseossa. Jaanan mielestä hyvä oppimateriaali on sellainen, jota opettaja voi hyödyntää monipuolisesti sellaisenaan ja joka motivoi kaikentasoisia oppijoita. Studeon materiaaleissa Jaana pitää erityisesti niiden selkeydestä ja käytettävyydestä: moduuleja voi yhdistellä ja muokkailla jopa eri aineiden välillä, mikä helpottaa uusien opintojaksojen luomista käytännössä. Parasta Studeon äidinkielen ja lukion materiaaleissa on kuitenkin huipputiimi, jolla on vankka kokemus käytännön työstä ja erilaisista oppijoista. Jaana on mukana tekemässä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalia.

Ilkka Ahola-Luttila

Opettaja, Helsingin normaalilyseo

Ilkka Ahola-Luttila opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta Helsingin normaalilyseossa sekä peruskoulussa että lukiossa. Lisäksi Ilkka toimii äidinkielen opetusharjoittelijoiden ohjaavana opettajana. Häntä kiinnostavat ja innostavat uusien opetussuunnitelmien mukanaan tuomat mahdollisuudet hyödyntää työssään laaja-alaista oppimista tukevaa ilmiöpohjaisuutta, teknologiaa ja oppiaineiden välistä integraatiota. Studeon vahvuutena Ilkka pitää sen selkeyttä, muokattavuutta ja monimediaisuutta. Ilkka on ollut mukana Studeon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden tekijätiimissä.

Johanna Ahonen

Opinto-ohjaaja, Puolalanmäen lukio, Turku

Johanna Ahonen toimii opinto-ohjaajana Turun Puolalanmäen lukiossa. Hän haluaa rohkaista lukiolaisia löytämään omat vahvuutensa ja tekemään niiden perusteella parhaita mahdollisia valintoja tulevaisuutta varten. Studeon  monipuoliset, osallistavat ja aktivoivat työvälineet mahdollistavat tämän kehityksen tukemisen läpi koko lukion.

Timo Ahonen

Opettaja, Turun normaalikoulu

OTM, KM, luokanopettaja Timo Ahonen toimii ohjaavana opettajana Turun normaalikoulussa. Ennen heittäytymistään perusopetukseen Timo työskenteli toistakymmentä vuotta Turun yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tuntiopettajana, tutkijana ja assistenttina. Timon opetuskokemus kattaa kaikki luokka-asteet alkuopetuksesta korkeakoulukursseihin. Timon mielestä Studeon vahvuus nimenomaan lakitiedon opetuksessa on mahdollisuus lähes reaaliaikaiseen tietojen päivitykseen – Studeon kurssit eivät vanhene. Timo on tekijänä lukion lakitiedon kurssissa YH4.

Tiina Aikoma

Opettaja, Helsingin kuvataidelukio

Tiina Aikoma toimii Helsingin kuvataidelukiossa historian ja yhteiskuntaopin lehtorina. Hänellä on vankka kokemus erilaisista sähköisistä opetusmenetelmistä ja työskentelytavoista omilla kursseillaan. Tiina kiinnostui Studeosta, joka tarjoaa ennen kaikkea erinomaisen mahdollisuuden opiskelijalähtöiseen yksilölliseen etenemiseen, edistymisen seurantaan ja ajantasaiseen monipuoliseen materiaaliin. Tiina haluaa olla mukana tekemässä uusia oppimisen taitoja kehittävää materiaalia ja on jäsenenä yhteiskuntaopin YH 3 kurssin tiimissä.

Tarja Ala-Heikkilä

Opettaja, Seinäjoen lukio

Tarja Ala-Heikkilä on toiminut Seinäjoen lukiossa uskonnon ja psykologian opettajana ja opinto-ohjaajana. Hän on ollut mukana luomassa palkittua globaalikasvatuksen ilmiöpohjaista opintokokonaisuutta. Monien oppimisympäristöjen ja sähköisten alustojen jälkeen Studeo tuntuu Tarjan mielestä selkeimmältä ja toimivimmalta. Opettajille se tarjoaa yhteisöllisen foorumin ja siirtää opiskelijalla toiminnan painopistettä soveltamiseen, pohdintaa ja tutkimiseen.

Lotta Alaranta

Liisa Anttila

Liisa on biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja. Hän on opettanut useassa eri Varsinais-Suomen lukiossa vuodesta 2007 ja haluaa kehittää opetusta sekä opettajalle että opiskelijalle mielekkääseen suuntaan. Liisan mielestä hyvät oppimateriaalit ovat monikäyttöisiä ja selkeitä ja sopivat monenlaisille oppijoille. Hän on havainnut työssään Studeon terveystiedon materiaalien mahdollistavan monipuoliset työtavat ja halusi siksi mukaan kehittämään niitä. Liisa tahtoo myös itse oppia jatkuvasti lisää. Erityisesti häntä kiinnostavat tällä hetkellä monikulttuurisuuteen sekä medioiden ja opetuksen digitalisaatioon liittyvät teemat.

Laura Apell

Opettaja, Helsingin Medialukio

Laura Apell on filosofian, psykologian ja elämänkatsomustiedon aineenopettaja, joka työskentelee tällä hetkellä Helsingin Medialukiossa. Jonkin sortin diginatiivina itseään pitävä Laura haaveilee sähköisestä oppimisympäristöstä, joka mahdollistaa pedagogisesti mielekkään itsenäisen, yhteisöllisen ja vuorovaikutuksellisen opiskelemisen. Siksi hän onkin mukana kehittämässä Studeota. Laura on myös aktiivisesti mukana Helsingin lukioiden opetussuunnitelman uudistamistyössä. Laura tekee Studeolle filosofian syventäviä kursseja.

Minna Artimo

Opettaja, Kotkan aikuislukio

Minna Artimo opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä Kotkan aikuislukiossa. Studeossa Minna pitää erityisesti sen helppokäyttöisyydestä sekä opiskelijan että opettajan kannalta. Hän on lisäksi innostunut yksilöllisen ohjaamisen ja opiskelijoiden edistymisen seuraamisen mahdollisuudesta, jonka hän uskoo toimivan myös verkko-opiskelussa. Minna on mukana lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalitiimissä.

Sami Ehrling

Opettaja, Vantaa

Sami Ehrling on vantaalainen luokanopettaja ja verkkopedagogi. Työssään hän käyttää tietotekniikkaa hyödyksi monipuolisesti ja pedagogisesti järkevällä tavalla. Opettajien kouluttaminen pitää miehen tiedot päivitettyinä, ja hän on aina valmis kokeilemaan uusia opetustapoja. Tästä samasta syystä Sami ajautui Studeon kirjailijaksi, halusta muutokseen. Sami on ollut mukana tekemässä Lähikauppa-teemaa sekä äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleja 3. ja 4. luokalle.

Elisa Eirola

Leif Ekrem

Lektor, Brändö gymnasium

Leif Ekrem skriver och översätter undervisningsmaterial i fysik. Leif är lektor i fysik i Brändö gymnasium och såg Studeos produktion som ett intressant alternativ de traditionella läroböckerna. Studeos läromedel har utprovats och gillats av Leifs studerande. Läromedlen erbjuder trevliga och mångsidiga möjligheter, såväl inom det dagliga arbetet som vid bedömningar prestationer och bruk av övriga digitala arbetsredskap. Studeos inlämningsuppgifter fick de flesta studerande att jobba i en jämn takt under sina kurser.

Niina Elf

Hanna Fagerudd

Hanna Fagerudd undervisar religion, historia, livsåskådningskunskap och drama vid gymnasiet Lärkan och Rudolf Steinerskolan i Helsingfors. Hon översätter gymnasiets läromedel i ev. luth. religion till svenska. Studeos mångsidiga material, samt möjligheten att anpassa undervisningen enligt studerandenas nivå och målsättningar gör undervisningen både motiverande och intressant för alla. Dessutom möjliggör Studeos material en undervisning som följer den nya läroplanens krav för mer individuell handledning av enskilda studeranden. Att få det fina materialet tillgängligt även för de svenskspråkiga skolorna är en sak som driver Hanna att översätta kurserna.

Markus Finnilä

Opettaja, Seinäjoki

Markus Finnilä toimii Seinäjoella uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajana. Hän on innostunut uudenlaisten opetusmenetelmien kehittämisestä, ja Studeo tarjoaa siihen loistavat puitteet. Erityisesti hän nauttii Studeossa erilaisten medioiden luontevasta kytkemisestä osaksi oppimateriaalia ja alustan taipuisuudesta. Markus on mukana kehittämässä lukion uskonnon kursseja.

Ali Grönqvist

Lärare, Högstadiet Norsen och Helsinge Gymnasium

Ali Grönqvist är i slutskedet av sina studier till att bli lärare i matematik och kemi. Han har under studietiden bland annat jobbat vid Högstadiet Norsen och Helsinge Gymnasium och översätter nu kemi för Studeo. Ali försöker alltid hitta nya metoder att undervisa, och tycker Studeo är en föregångare då det gäller elektroniskt undervisningsmaterial.

Anna Haapalainen

Jenniina Halvorsén

Elina Harju

Ympäristötieteilijä ja viestintäasiantuntija

Ympäristötieteilijä ja viestintäasiantuntija Elina Harju innostui mahdollisuudesta päästä yhdistämään ympäristötietoa, kirjoitusintoa ja sähköisen viestinnän mahdollisuuksia Studeon kirjailijana. Elinan asiantuntemusta muun muassa ympäristöongelmista, ekologisesti kestävästä kehityksestä sekä ekososiaalisesta sivistyksestä on ammennettu lukion biologian oppimateriaaleihin.

Ilkka Harri

Tuula Havonen

Opettaja, Ylöjärven Yhtenäiskoulu

Tuula Havonen opettaa Ylöjärven Yhtenäiskoulussa matematiikkaa, fysiikkaa ja kemiaa. Tuula on ollut tekemässä fysiikan ja kemia opetussuunnitelmaa sekä valtakunnallisella että seudullisella tasolla. Uudessa opetussuunnitelmassa hienointa hänen mielestään on oppijan toiminnallisuuden ja osallisuuden korostaminen sekä vuorovaikutustaitojen kehittämisen vahvistaminen. Monipuoliset oppimisympäristöt ovat luonteva osa luonnontieteiden opiskelua – myös sähköiset materiaalit animaatioineen ja simulaatioineen. Oppilaan tvt-taidot kehittyvät vain toiminnan kautta, ja siinä laadukas sähköinen oppimateriaali on ensiarvoisessa asemassa. Tuula on mukana tekemässä Studeon yläkoulun fysiikan ja kemian oppimateriaaleja.

Sirkku Heikari-Perttilä

Opettaja

Sirkku on ruotsin opettaja ja laaja-alainen erityisopettaja.

Johanna Helke

Opettaja, Itäkeskuksen peruskoulu

Johanna Helke on helsinkiläinen kieltenopettaja, jolla on paljon kokemusta ranskan ja englannin opettamisesta yhtenäisessä peruskoulussa. Innostustaan ja ideoitaan hän pääsee nyt toteuttamaan Studeon yläkoulun ranskan (A1, A2, B2) kokonaisuudessa. Kielen autenttisuus ja viestinnällisyys, materiaalin monipuolisuus, muokattavuus, yhteisöllisyys, metataitojen oppiminen kielen ohella – siinä ovat Johannan suosikkiasiat sähköisessä oppimateriaalissa!

Hanna Hellsten

Opettaja, Karjaan lukio ja yhteiskoulu

Hanna Hellsten opettaa matematiikkaa ja kemiaa Karjaan lukiossa ja yhteiskoulussa. Hellsten pyrkii hyödyntämään opetuksessaan oppijakeskeisiä menetelmiä ja uskoo yksilölliseen oppimiseen niin matematiikassa kuin kemiassakin. Studeon vahvuutena hän näkee tekemällä oppimisen, joka sopii erityisesti matematiikkaan loistavasti. Studeon lyhyen matematiikan materiaalien lisäksi Hellsten on tuottanut opetusvideoita, nettitestejä sekä muuta sähköistä materiaalia oman opetuksensa tueksi.

Lauri Hellsten

Opettaja, Espoon yhteislyseon lukio

Lauri Hellsten työskentelee matematiikan ja fysiikan lehtorina Espoon yhteislyseon lukiossa. LUMA-palkittu Hellsten kehittää aktiivisesti omaa opetustaan opiskelijakeskeisemmäksi ja täydennyskouluttaa opettajia mm. tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytöstä, lukion uudesta opetussuunnitelmasta, yksilöllisestä oppimisesta sekä monipuolisesta arvioinnista. Hän on kouluttanut opettajaopiskelijoita Helsingin yliopistolla ja ollut kehittämässä pioneerina uusia sähköisiä oppimateriaaleja.

MAA6 Derivaatta (LOPS 2021) MAB7 Talousmatematiikka (LOPS2021) MAY1 Luvut ja yhtälöt (LOPS 2021) MAB2 Lausekkeet ja yhtälöt (LOPS 2021) MAA3 Geometria (LOPS 2021) MAA Pitkän matematiikan kertaus (LOPS 2021) MAA10 3D-geometria (LOPS 2021) MAA2 Funktiot ja yhtälöt 1 (LOPS 2021) MAA4 Analyyttinen geometria ja vektorit (LOPS 2021) MAB3 Geometria (LOPS 2021) MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021) MAG1 Tal och ekvationer (GLP 2021) MAB4 Matemaattisia malleja (LOPS 2021) MAA5 Funktiot ja yhtälöt 2 (LOPS 2021) MAA7 Integraalilaskenta (LOPS 2021) MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma (LOPS 2021) MAB2 Uttryck och ekvationer (GLP 2021) MAA3 Geometri (GLP 2021) MAB6 Talousmatematiikan alkeet (LOPS 2021) MAA5 Funktioner och ekvationer 2 (GLP 2021) MAA6 Derivata (GLP 2021) MAA7 Integralkalkyl (GLP 2021) MAA8 Statistik och sannolikhet (GLP 2021) MAA9 Ekonomisk matematik (GLP 2021) MAA10 3D-geometri (GLP 2021) MAA12 Analys och kontinuerlig fördelning (GLP 2021) MAB5 Statistik och sannolikhet (GLP 2021) MAB6 Grunder i ekonomisk matematik (GLP 2021) MAB8 Matematisk analys (GLP 2021) MAB9 Statistik- och sannolikhetsfördelningar (GLP 2021) MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021) MAA2 Funktioner och ekvationer 1 (GLP 2021) MAB3 Geometri (GLP 2021) MAB Lyhyen matematiikan kertaus (LOPS 2021) MAA Lång matematik: repetition (GLP 2021) MAB Kort matematik: repetition (GLP 2021) MAA4 Analytisk geometri och vektorer (GLP 2021) MAA9 Talousmatematiikka (LOPS 2021) MAB4 Matematiska modeller (GLP 2021) MAB8 Matemaattinen analyysi (LOPS 2021) MAB9 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat (LOPS 2021) MAB7 Ekonomisk matematik (GLP 2021)

Outi Hiirikoski

Jenni Hiltunen

Opettaja, Nokia

Jenni Hiltunen toimii Nokialla yläkoulun matematiikan, fysiikan ja kemian opettajana. Jenni haluaa tarjota oppitunneillaan innostavaa ja yksilöllistä opetusta, joka saa nuoret kiinnostumaan luonnontieteistä. Studeon vahvuuksia ovat hänen mielestään helppokäyttöisyys, sisällön monipuolisuus ja oppilaita motivoivat harjoitukset. Jenni on mukana tekemässä Studeon kemian ja fysiikan oppimateriaaleja.

Erik Holm

Lärare, Tölö gymnasium

Erik Holm skriver och översätter undervisningsmaterial för Studeos gymnasiekurser i fysik. Han undervisar matematik och fysik vid Tölö gymnasium. Erik såg Studeo som en utmärkt möjlighet att på ett praktiskt sätt genomföra mer mångsidig undervisning och utvärdering.

Rick Huizinga

Rick Huizinga currently works and lives in Atlanta in the United States where he serves as the Program Coordinator for International Students at Emory University. Rick has worked for over ten years as a History and English teacher, as well as a school administrator, in both Los Angeles and South Korea. After being an international educator for these many years, he moved to Finland and received his Master’s degree in Educational Leadership from the University of Jyväskylä.

Marketta Hulkko-Lassila

Niko Hurme

Niko on tehnyt pitkän uran luokanopettajana. Nikoa on kiinnostanut innostavan ja aidosti toimivan oppimateriaalin kehittäminen. Aiemmin hän on kirjoittanut Historia kertoo 5 ja 6 –kirjasarjaa (Tammi, SanomaPro) sekä Studeon alakoulun yhteiskuntaoppia. Oppimateriaalin tekeminen on tuonut uutta näkökulmaa ja sisältöä opettajan työhön. Oppikirjailijatyön lisäksi Nikon lempiteema on ollut opettajuus ja sen eri ulottuvuudet. Studeossa hän innostui mahdollisuudesta luoda alakouluun sopiva, selkeä ja toimiva materiaali parhaalle mahdolliselle sähköiselle alustalle. Tällä hetkellä Niko on tekemässä historian materiaalia alakouluun.

Tiina Hyvärinen

Elina Ihalainen

Elina Ihalainen opettaa englantia Mäkelänrinteen lukiossa Helsingissä. Hän on innostunut Studeon tarjoamista mahdollisuuksista vuorovaikutuksen lisäämiseen kielenopetuksessa. Opiskelijoiden panos ryhmän tai luokan työskentelyyn tukee kaikkien oppimista, ja avoimet tehtävät kehittävät parhaimmillaan sekä ajattelua että ilmaisutaitoja. Elina on osa Studeon lukion englannin ENA6 kurssin oppikirjailijatiimiä.

Paavo Ikonen

Opettaja, Nurmijärven Yhteiskoulu

Paavo Ikonen opettaa Nurmijärven Yhteiskoulussa biologiaa ja maantiedettä. Paavoa innostaa Studeossa mahdollisuus linkittää myös ulkopuolisiin materiaaleihin ja palveluihin. Näin esimerkiksi erilaisia maantieteen ilmiöitä voidaan taustoittaa huomattavasti nykyistä syvällisemmin. Paavon kädenjälki näkyy maantieteen kursseissa.

Elina Ilveskoski

Opettaja, Pohjois-Tapiolan koulu

Elina Ilveskoski on biologian, maantieteen ja terveystiedon aineenopettaja Pohjois-Tapiolan koulussa. Studeossa häntä innostaa erityisesti sen ajankohtaisuus, monipuolisuus ja selkeys. Elina on ollut mukana tekemässä lukion terveystiedon materiaalia sekä alakoulun Minä ja kaverit -teemaa.

Marjo Inkala

Opettaja, Espoon yhteislyseon lukio

Marjo Inkala opettaa englantia ja ranskaa Espoon yhteislyseon lukiossa. Hänellä on kokemusta myös kansainvälisten luokkien vieraskielisestä opetuksesta, ja hänen mielestään englannin asema yleismaailmallisena yhteisenä kielenä tarjoaa upeita mahdollisuuksia oppimateriaalia ajatellen. Parhaimmillaan kieli on opiskelumateriaalissa sekä väline että oppimisen kohde. Kiinnostavan ja autenttisen materiaalin käyttäminen, keskusteleva opiskelu ja yhteistyössä oppiminen onnistuu Studeon avulla paremmin kuin koskaan. Studeossa Marjoa innostaa erityisesti sekä opiskelijoita että opettajia motivoiva ajassa mukana oleminen, ja se, että kokonaisuuksia voi laajentaa ryhmän kiinnostuksen mukaan. Myös opiskelun eriyttäminen on Studeossa helpompaa kuin perinteisen oppimateriaalin avulla.

Suvi Järvenpää

Opettaja, Espoon yhteislyseon lukio

Suvi Järvenpää opettaa englantia ja espanjaa Espoon yhteislyseon lukiossa. Kielten opiskelussa ja opettamisessa Suvia kiehtoo paitsi itse kielet ilmiöineen, myös niiden globaalit käyttömahdollisuudet sekä autenttisen, ajankohtaisen materiaalin yltäkylläisyys. Studeossa Suvia innostavat erityisesti oman oppimisen seuraamista mahdollistava arviointijärjestelmä sekä materiaalin ja opiskelutapojen monipuolisuus. Eriyttämisen haaste on opettajien arkipäivää, joten Suvin tavoitteena on Studeon avulla mahdollistaa se, että erilaiset oppijat pystyvät edistymään mahdollisimman hyvin itselleen sopivin keinoin.

Jouko Järvenpää

Henna Järvi

Opettaja, Kemin lyseon lukio

Henna Järvi opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä suomea toisena kielenä Kemin lyseon lukiossa. Oppimateriaaleissa Henna arvostaa selkeyttä, opiskelijalähtöisiä ja oivaltavaan pohdiskeluun kannustavia tehtäviä, muunneltavuutta sekä pedagogiikkaa, joka systemaattisesti ohjaa opiskelijoita tarkastelemaan omaa oppimistaan ja asettamaan itselleen tavoitteita. Studeossa näitä arvoja on helppo toteuttaa, ja oppimisympäristössä opiskelusta on helppoa tehdä sekä yksilöllistä että yhteisöllistä. Henna on mukana tekemässä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalia.

Mikael Jönsson

Harri Jortikka

Opettaja, Herttoniemen yhteiskoulu

Harri Jortikka toimii yläkoulun ja lukion maantieteen ja biologian opettajana Herttoniemen yhteiskoulussa Helsingissä. Lisäksi hän on koulunsa pedagoginen apulaisrehtori. Harri on erityisen kiinnostunut sähköisten oppimateriaalien mahdollisuuksista monipuolisen arvioinnin toteuttamisessa. Myös oppilaiden innostuksen ja uteliaisuuden herättäminen kiehtoo Harria. Harri toimii oppikirjailijana Studeon yläkoulun maantiedon sarjassa.

Saila Kalliokoski

Opettaja, Pasilan peruskoulu

Saila Kalliokoski työskentelee kemian ja biologian aineenopettajana Pasilan peruskoulussa Helsingissä. Hän on ollut aktiivisesti mukana tekemässä yhtenäiseen peruskouluun uutta opetussuunnitelmaa. Oppikirjailijana hän haluaa mahdollistaa opetussuunnitelman haltuunoton kouluissa sekä vastata digiloikan ja ilmiöoppimisen haasteisiin sähköisen oppikirjan avulla. Studeossa Saila on mukana yläkoulun kemian oppimateriaalien rakentamisessa.

Linda Jyrkkänen

Opettaja, Rajamäen lukio

Linda Jyrkkänen opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta Rajamäen lukiossa ja yläkoulussa. Lindan mielestä ilmiöpohjaisuus ja nuorten kokemusmaailma tulevat mielenkiintoisella tavalla esiin Studeon sisällöissä ja tehtävissä. Hän on innoissaan Studeon kurssimateriaaleista, joissa yhdistyvät monenlaiset tekstilajit ja mediaympäristöt ja jotka kannustavat oppijaa soveltamaan ja hyödyntämään oppimaansa mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Linda on mukana lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalitiimissä.

Anu Kahri

Opettaja, Jalavapuiston koulu

Anu Kahri toimii luokanopettajana Espoon Jalavapuiston koulun kaksikielisessä (englanti) opetuksessa. Hänellä on luokanopettajan pätevyyden lisäksi matematiikan aineenopettajan pätevyys. Matematiikka on aina ollut lähellä Anun sydäntä, ja hän onkin mukana tekemässä Studeon alakoulun matematiikan materiaalia. Luokanopettajan työn lisäksi Anu toimii Espoon kaupungin TVT-kouluttajana ja Innokas-verkoston kouluttajana. Tieto- ja viestintäteknologian ja tablet-laitteiden monipuolinen käyttö opetuksessa kiinnostaa häntä kovasti.

Antti Kajas

Antti Kajas on helsinkiläinen filosofi ja pedagogi. Hän haluaa olla mukana oppimisen vallankumouksessa, jota Studeo edustaa. Pyrkimyksenä on tehdä lukion uuden opetussuunnitelman mukaisia filosofian ja elämänkatsomustiedon kursseja, joista opiskelijat innostuvat.

Ulla-Maija Kalliokoski

Erityisluokanopettaja, Saunalahden koulu

Ulla-Maija Kalliokoski on ammatiltaan erityisluokanopettaja. Hän työskentelee Espoossa Saunalahden koululla autisminkirjon erityisryhmässä erityisluokanopettajana. Ulla-Maija kouluttaa arjen teknologian opetuskäyttöön, ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyviä asioita. Hän lähti mukaan Studeon oppimateriaalin valmistamiseen, koska kokee, että voi näin olla kehittämässä sähköisiä oppimateriaaleja. Ulla-Maija on mukana toteuttamassa ympäristöopin 3. – 6. luokkien sisältöjä.

Olli-Pekka Kangas

Timo Kangaslampi

Opettaja, Puistolan peruskoulu ja Pakilan yläaste

Timo Kangaslampi opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Puistolan peruskoulussa ja Pakilan yläasteella. Hän toimii myös muiden opettajien kollegakouluttajana Helsingin Mediakeskuksessa. Timo on ollut jo pitkään kiinnostunut opetuksen kehittämisestä ja uusien asioiden soveltamisesta osaksi opettamista. Timo katsoo, että Studeo tarjoaa hyviä mahdollisuuksia oppimisen ja opettamisen edistämiseen.

Jaana Kanninen

Opettaja, Paimion lukio

Jaana Kanninen opettaa espanjaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa, Turun avoimessa yliopistossa, Turun ammattikorkeakoulussa, Paimion lukiossa sekä kansalais- ja työväenopistoissa. Jaana on asunut Espanjassa ja Venezuelassa sekä ollut töissä Uruguayssa ja Kuubassa. Jaana on muutenkin matkustellut ympäri Latinalaista Amerikkaa, joten hänellä on laaja espanjankielisen maailman tuntemus. Opetuksessaan Jaana soveltaa käänteistä oppimista ja hyödyntää TVT:n tarjoamia mahdollisuuksia kielen opiskelemisessa. Studeon avulla kieltä voi opettaa ja oppia juuri näin nykyaikaisin menetelmin.

Sakari Kannisto

Opettaja, Helsingin Medialukio

Sakari Kannisto toimii biologian ja maantieteen lehtorina Helsingin medialukiossa. Hänen mielestään Studeon sähköinen oppimisalusta materiaaleineen mahdollistaa perinteisiä oppimateriaaleja monipuolisemmat pedagogiset ratkaisut ja auttaa opettajaa ohjaamaan erilaisia oppijoita löytämään heille parhaat tavat opiskella. Tällä hetkellä Sakaria kiinnostaa erityisesti oppimisen omistajuuteen liittyvät opetusmenetelmät, ja tähän Studeo tarjoaa hyvän, muokattavan ja modernin pohjan. Myös sähköisen materiaalin ympäristötehokkuus on positiivinen asia. Sakari on mukana lukion biologian kirjailijatiimissä.

Tuure Karhu

Otso Karhumäki

Opettaja, Salon aikuislukio ja lukio

Otso Karhumäki toimii Salossa historian, yhteiskuntaopin ja matemaattisten aineiden opettajana. Otso on kiinnostunut perinteisen opetuksen uudistamisesta ja oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien luomisesta. Hän kokee Studeon alustan tarjoavan tähän loistavan mahdollisuuden. Otso toimii osana Studeon yläkoulun historian tiimiä.

Heini Karpuk

Opettaja, Nissnikun koulu

Heini Karpuk opettaa englantia ja espanjaa Nissnikun koulussa Kirkkonummella. Heinillä on monipuolisesti opetuskokemusta niin perusopetuksesta, lukiosta kuin aikuislukiostakin, ja lisäksi Heini on opettanut Kolumbiassa englantia yliopistossa. Töiden ohella Heini on innostunut vapaaehtoistoiminnasta, ja hän onkin toiminut vapaaehtoisena opetustehtävissä Keniassa ja Kambodzassa. Kansainvälisyys ja vieraiden kielten opiskelun rikkaus ovat Heinille tärkeitä arvoja, joita hän haluaa tuoda esille myös luokkahuoneessa. Heini lähti mielellään mukaan Studeon taitavaan yläkoulun englannin kirjailijatiimiin. Uudessa englannin oppikirjasarjassa hän pitää erityisesti monipuolisista tehtävistä ja asiakokonaisuuksista. Myös laadukas eriyttäminen sekä ylös- että alaspäin ja kiinnostavat tekstit ovat Heinin mielestä uuden oppikirjasarjan ehdottomia vahvuuksia.

Niina Kilpiäinen

Niina Kilpiäinen on uskonnon ja psykologian aineenopettaja, joka on opiskellut pääaineenaan sosiaalietiikkaa. Hän on kiinnostunut koulutuksen mahdollisuuksista kehittää aktiivista kansalaisuutta ja toimijuutta. Siksi hän on perehtynyt erityisesti tunneälyn kehittämiseen. Niina on opettanut eri opintoasteilla, alakoulusta aikuisopetukseen. Omassa opetuksessaan hän suosii projektityöskentelyä, tietotekniikan hyödyntämistä ja oppilaan aktiivista osallistamista. Tällä hetkellä hän työskentelee luokanopettajana yhteisopettajuustiimissä. Niina on mukana Studeon yläkoulun uskonnon etiikan materiaalin tekijätiimissä.

Nina Kilpimaa-Lipasti

Opettaja, Vallilan ala-aste

Nina Kilpimaa-Lipasti toimii luokanopettajana Vallilan ala-asteella Helsingissä. Nina on tehnyt useita oppikirjoja ja on aktiivinen opetustyön kehittäjä. Hän on ollut mukana kuntakohtaisessa opetussuunnitelmatyössä. Studeossa Nina on mukana toteuttamassa alakoulun ympäristöopin sisältöjä, joiden keskiössä on vuorovaikutteinen työskentelytapa sekä oppilaiden osallisuus oman oppimisen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Manna King

Opettaja

Manna King on työskennellyt englannin opettajana niin yläkoulussa, lukiossa kuin aikuislukiossakin. Viimeiset kahdeksan vuotta Mannan luokassa on säännöllisesti vieraillut kasvatuskoira Leevi, ja koira-avusteisen opetuksen kehittäminen onkin ollut iso osa Mannan opettajuutta. Tänä syksynä Manna muutti Yhdysvaltoihin Washingtonin osavaltioon ja jatkaa työtään itselleen uudenlaisessa opetusympäristössä Montessori-koulussa.

Manna lähti innolla mukaan Studeon uuden yläkoulun englannin sarjan tekijäryhmään. Monipuolisuus, runsaat mahdollisuudet eriyttää sekä alas- että ylöspäin sekä oppimisalustan ketteryys ovat Mannan mielestä oppimateriaalin ehdottomia vahvuuksia. Inspiraatiota kirjailijantyöhön Manna hakee samoilemalla metsissä ja suppailemalla eri vesistöissä.

Tina Kinnunen

Lärare, Kyrkslätts gymnasium

Tina Kinnunen är lärare i psykologi, filosofi och livsåskådningskunskap i Kyrkslätt. Hon har jobbat både i finsk- och svenskspråkiga gymnasier och har översatt PS3 och FI2 till svenska. I Studeo uppskattar hon mest det mångsidiga materialet, det högstående pedagogiska kunnandet och det breda uppgiftspaketet som underlättar lärarens vardag.

Ainokaisa Koivula

Juha Kontturi

Opettaja, Joensuun steinerkoulu

Juha Kontturi on on historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Hän on aina käyttänyt opetuksessaan erilaisia verkkosisältöjä muiden menetelmien tukena, ja pitää Studeon tarjoamista monipuolista mahdollisuuksista itsenäiseen työskentelyyn ja yhdessä tekemiseen. Juha on toiminut paljon myös erilaista oppimisen tukea tarvitsevien oppilaiden kanssa, ja on käytännössä todennut Studeon sisällöt hyödylliseksi opetusmateriaaliksi myös heille.

Eeva Korhonen

Opinto-ohjaaja

Eeva Korhonen on pitkän linjan opinto-ohjaaja, joka työskentelee tällä hetkellä Nuori Yrittäjyys -ohjelmassa. Eevan sydäntä lähellä on valmentaa nuorista tulevaisuuden työelämäosaajia. Jokaisella nuorella on omat vahvuutensa. Oleellista on tunnistaa ne, olla niistä ylpeä ja vahvistaa niitä. Studeo on hyvä väline nuorten työelämätietouden lisäämiseen sekä oman osaamisen tunnistamiseen. Yli 15 vuotta koulumaailmassa ja myös ruotsin opettajana toimineena Eevaa kutkuttaa ajatus: Hur kunde vi på ett bra sätt kombinera studiehandledning och svenska?

Ranja Koski

Ranja Koski toimi noin 15 vuoden ajan terveystiedon ja liikunnan opettajana yläkoulussa ja lukiossa. Nykyisen päätoimisen yrittäjyyden ohella hän opettaa terveystiedon didaktiikkaa Jyväskylän avoimessa yliopistossa sekä toimii terveystiedon sensorina. Vuoden 2014 terveystiedon opettajaksi valittu Ranja on vuosikausia edistänyt terveystiedon opetusta ja työstänyt erilaisia oppimateriaaleja. Hän on ollut mukana myös perusopetuksen terveystiedon opetussuunnitelman laatineessa työryhmässä. Ranja toimii yläkoulun ja lukion terveystiedon oppikirjailijana.

Annukka Kuhajärvi

Opettaja

Annukka Kuhajärvi on oululainen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomi toisena kielenä -aineen opettaja. Annukka arvostaa selkeitä ja käytännöllisiä oppimateriaaleja, jotka ovat muunneltavissa erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Studeossa Annukkaa innostaa materiaalin multimodaalisuus ja ajantasaisuus. Annukka on mukana tekemässä lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalia.

Minna Kukkonen

Luokanopettaja, Innokas-verkoston koordinaattori

Minna Kukkonen on koulutukseltaan luokanopettaja. Hän toimii Innokas-verkostossa koordinaattorina, kouluttajana ja konsulttina. Hän on kiinnostunut kehittämään koulukulttuuria laaja-alaisesti. Hänen kiinnostuksen kohteinaan ovat etenkin teknologian, luovuuden, osallistamisen ja yhteistyön kehittäminen. Opetussuunnitelman 2016 käyttöönoton tukeminen, uudet tavat oppia ja opiskella innostavat häntä pohtimaan uudenlaisia ja luovia ratkaisuja myös oppimateriaaleissa. Minna on mukana tuottamassa Studeon alakoulun ympäristöopin sisältöjä.

Taru Kuronen

Opettaja

Elokuvat ja televisiosarjat johdattivat Tarun lapsena englannin kielen ja kulttuurin kiehtovaan maailmaan, joka vei mennessään. Intohimoinen suhtautuminen kieleen jatkuu edelleen, ja aina tilanteen salliessa Tarun löytää henkisestä kodistaan New Yorkista.

Taru on yksi Studeon uuden yläkoulun englannin materiaalin kirjailijoista. Hän innostuu eri kulttuureihin uppoutumisesta sekä englannin kielen rakenteiden jäsentämisestä. Oppikirjailijana hän nauttii erityisesti luovuudesta, ja Tarun vahvuuksia ovatkin uuden ideoiminen sekä innostavien oppimiskokonaisuuksien keksiminen. Studeon materiaaleissa Taru pitää erityisesti siitä, että ne taipuvat niin monen eri oppijan tarpeisiin ja pysyvät aina ajan tasalla. Lisäksi Studeo tarjoaa loistavan alustan käyttäjien ja oppikirjailijoiden yhteistyölle

Peter Kurronen

Peter Kurronen has been co-authoring the English 7-9 books with Annika Ruohonen, as well as the lukio ENA2 book with Heli Toivonen. Peter’s voice can also be heard throughout the lukio English series. Peter is currently the principal at Kielo International School in Helsinki. Peter was originally born in Denver, Colorado after his family emigrated from Finland in the 1950’s. Peter graduated from high school in Portland, Oregon and then moved to Finland where he earned his BScBA from HKKK’s Mikkeli campus. After years of working in the United States, Belgium and Nicaragua he returned to Finland yet again to earn his M.Sc. in entrepreneurship from Aalto University. Upon graduation he moved into education teaching at Kulosaaren yhteiskoulu in 2012. Peter completed his M.A. in education with a specialization in educational leadership from the University of Jyväskylä in 2017.

Anna Kylliäinen

Opettaja, Konalan ala-aste

Anna Kylliäinen toimii luokanopettajana Konalan ala-asteella. Studeossa Annaa innostavat oppiainerajat ylittävät aihekokonaisuudet sekä mahdollisuus ottaa erilaiset oppijat huomioon. Nämä ovat asioita, joita Anna on omassa opetuksessaan toteuttanut. Anna on ollut mukana tekemässä Minä ja kaverit -teemaa sekä äidinkielen ja kirjallisuuden 3. ja 4. luokkien sisältöjä.

Merja Laine

Lotta Laitinen

Opettaja, Vantaan seudun steinerkoulu

Lotta Laitinen on helsinkiläinen yläkoulun ja lukion maantieteen, biologian ja terveystiedon opettaja. Hän on opettanut myös useilla maantieteen abi- ja valmennuskursseilla. Lotta pyrkii innostamaan ja kannustamaan nuoria tutkimaan maailmaa ja sen lukemattomia ilmiötä sekä toimimaan aktiivisina maailmankansalaisina. Studeossa Lottaa innostaa materiaalin ajankohtaisuus – mahdollisuus vastata nopeasti maailman kiihtyvään muutostahtiin.

Lotta on mukana lukion maantieteen kirjailijaryhmässä.

Claudia Larkka

Päivi Lehti

Opettaja, Torpparinmäen peruskoulu

Päivi Lehti opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta Torpparinmäen peruskoulussa Helsingissä. Hän toimii myös opettajien kouluttajana. Studeossa Päiviä innostaa oppimisympäristö, joka on vuorovaikutteinen ja tarjoaa rikkaan tekstimaailman, mm. autenttisia ja monimediaisia tekstejä luettavaksi ja tutkittavaksi. Oppimateriaalissa korostuu oppilaan osallisuus oman oppimisen suunnittelussa ja arvioinnissa.

Paula Lehtinen

Noora Leppävirta

Annu Lius

Annu Lius on luokanopettaja, montessoriohjaaja, erityisopettaja ja erityisluokanopettaja. Hän on myös kollegakouluttaja. Annu on käyttänyt tieto- ja viestintätekniikkaa opetuksen tukena jo yli 25 vuotta. Studeoon hän lähti mukaan kehittämään alakoulun oppimateriaaleja.

Eeva-Liisa Lohela

Opettaja, Jokivarren koulu

Eeva-Liisa Lohela on luokanopettaja ja uskonnon aineenopettaja. Tällä hetkellä hän toimii luokanopettajana Jokivarren koulussa Vantaalla. Eeva-Liisa haluaa edistää oppimista tieto- ja viestintäteknologian avulla ja tuottaa eri ikäryhmille ja erilaisille oppijoille sopivia materiaaleja. Tähän tarkoitukseen Studeon alusta sopii erinomaisesti. Eeva-Liisa kuuluu peruskoulun uskonnon sarjan tekijäryhmään.

Virpi Loikkanen

Opettaja, Savonlinnan lyseon lukio ja Savonlinnan Taidelukio

Virpi Loikkanen toimii Savonlinnan lyseon lukion sekä Savonlinnan Taidelukion uskonnon, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajana. Opetustyön ohella Virpi on toiminut aktiivisesti hankkeissa, joissa on pilotoitu tabletlaitteiden opiskelukäyttöä, ja hän on myös kouluttanut opettajia eri puolilla Suomea. Halu löytää uusia mielekkäitä tapoja oppia ja opettaa sähköistyvässä ympäristössä on luonteenomaista Virpille, ja hän uskoo, että Studeo tarjoaa siihen erinomaiset mahdollisuudet. Virpin osaaminen ja kädenjälki näkyvät Studeon uskonnon kursseissa.

Jussi Lounassalo

Opinto-ohjaaja, Jyväskylän lyseon lukio

Jussi Lounassalo toimii opinto-ohjaajana Jyväskylän lyseon lukiossa. Jussi on ollut kehittämässä ja kouluttamassa opinto-ohjauksen sähköisiä työkaluja jo vuosien ajan, ja Studeon oppimisalusta kiinnostaa häntä helppokäyttöisyytensä ja monipuolisuutensa vuoksi. Alustalla opiskelijalla on mahdollisuus päästä tutkimaan, tekemään ja tallentamaan omaa lukioaikaista prosessiaan opiskelutaitojen ja jatkosuunnitelmien parissa kiinnostavalla tavalla.

Enrique Lucena Torres

Enrique Lucena Torres on kotoisin Espanjasta. Hän on suorittanut BBA-tutkinnon (Córdoban yliopisto ja Pohjois-Karjalan AMK) ja espanjalaisen filologian maisterin tutkinnon (Helsingin yliopisto). Lisäksi hän on suorittanut espanjalaisen filologian jatko-opinnot Helsingin yliopistossa. Enrique on kokenut espanjan kielen opettaja ja toiminut kaikilla suomalaisen koulutusjärjestelmän tasoilla esiopetuksesta yliopistoon (mm. kieliopin, kääntämisen su-es, ääntämisen, fonetiikan, historian, yhteiskunnan ja kulttuurin, kaksikielisyyden, puhekielen ja espanjan kielen oppimisen ja opettamisen opetusta). Enrique on toiminut pitkään espanjan kielentarkastajana, tulkkina ja kääntäjänä. Hän on toiminut myös venäjän kielen opettajana ja tulkkina. Lisäksi hän on toiminut liike-elämässä. Enrique on Suomen espanjanopettajien ry:n hallituksen jäsen ja toimii rahastonhoitajana sekä yhdistyksen virallisen lehden (Boletín) päätoimittajana.

Studeon espanjan kursseilla Enrique toimii kielen, kieliopin ja sisältöjen tarkastajana. Monet opiskelijat ovat arvioineet, että Studeon espanjan kurssit ovat monipuolisuudessaan ja hyödyllisyydessään ainutlaatuisia oppimistuotteita.

Rami Luisto

Rami Luisto väitteli filosofian tohtoriksi keväällä 2016 matematiikan alalta Helsingin yliopistosta ja on sen jälkeen toiminut tutkimus-, sekä opetustehtävissä UCLA:n ja Jyväskylän yliopistoissa sekä Charles Universityssä Prahassa. Hänen oppilaansa ovat usin tulevia yläkoulun ja lukion opettajia. Rami on seurannut ja toteuttanut innolla viime vuosina eri ylipistoissa käyttöön otettuja pedagogisia innovaatioita sekä erityisesti niiden vaikutuksia. Studeossa Rami on mukana lyhyen matematiikan oppikirjojen toteutuksessa.

Päivi Lyytinen

Opettaja, Lammin lukio ja Hakkalan koulu

Päivi Lyytinen on englannin ja ranskan lehtori Lammin lukiossa ja Hakkalan koulussa Hämeenlinnassa. Hän on käyttänyt työssään kieltenopettajana Studeota ja ihastui sen mahdollisuuksiin niin, että ryhtyi itsekin tuottamaan opetusmateriaalia lukion englannin kursseihin.

Cristina Maillo Pegot

Lehtori, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Cristina Maíllo Pegot on natiivi espanjan kielen ja liikeviestinnän lehtori Turun yliopiston kauppakorkeakoulussa. Cristinalla on vuosien varrelta opetuskokemusta Suomessa lisäksi avoimesta yliopistosta ja kansalaisopistoista. Ennen Suomeen muuttoaan Cristina opetti espanjaa ulkomaalaisille Espanjassa. Hän on ollut myös mukana laatimassa Opetusministeriön Etälukion espanjan oppimateriaaleja. Studeossa Cristina haluaa olla mukana tekemässä nykyaikaista oppimateriaalia, jota voi hyödyntää myös omassa opetuksessa yleiskieltä harjoiteltaessa.

Kaisa-Mari Majamäki

Opettaja, Lohjan Yhteislyseo

Kaisa-Mari Majamäki opettaa Lohjan Yhteislyseon lukiossa uskontoa, psykologiaa ja filosofiaa. Hän on toiminut laajasti lukion verkko-opetuksen kehittäjänä ja verkko-opettajana. Kaisa-Mari innostui Studeosta, koska sen avulla voidaan oikeasti uudistaa opettamista. Kaisa-Mari on mukana tekemässä filosofian kursseja.

Leena Mäkelä

Leena Mäkelä on helsinkiläinen biologian, maantieteen ja terveystiedon opettaja. Hänellä on pitkäaikainen kokemus erilaisista oppijoista ja siten taitoa luoda erilaisia opiskelijoita motivoivia ja innostavia tehtäviä. Leenan intohimona on luonnontieteiden soveltaminen lukiolaisen arkeen. Studeossa häntä innostaa monipuolisten aineistojen ja tehtävien mahdollisuus sekä jatkuvan arvioinnin kätevyys. Studeon kirjoista Leena on mukana BI4- ja TE3- kursseissa.

Sami Mäki

Sami Mäki on ollut mukana tuottamassa Studeon yhteiskuntaopin kursseja. Samilla on pitkä työkokemus opetusalalta. Studeossa Samia kiinnostaa sen tuomat pedagogiset mahdollisuudet opetuksessa. Hän näkee yhteiskunnallisten aineiden opetuksen hyötyvän verkkoympäristöstä, josta löytyy nopeimmin ajankohtaisin tieto.

Riikka Mäkinen

Opettaja, Sompion koulu

Riikka Mäkinen työskentelee englannin opettajana Sompion koulussa Keravalla. Parikymmentä vuotta opettajana ovat antaneet paljon kokemusta, mutta edelleen Riikka innostuu opetuksensa kehittämisestä. Hän pyrkii tunneillaan luomaan innostavan ja kannustavan oppilaslähtöisen ilmapiirin huumoria unohtamatta sekä rohkaisee oppilaitaan käyttämään englannin kieltä monipuolisesti.

Riikka on mukana Studeon uuden yläkoulun englannin materiaalin tekijäryhmässä. Hän pitää uuden sarjan vahvuuksina selkeyttä, monipuolisuutta, eriyttämisen helppoutta, autenttisuutta sekä laajaa kulttuurintuntemusta.

Hannu Mäkiö

Toni Mäkipää

Toni Mäkipää on ruotsin, englannin ja ranskan opettaja Helsingistä. Opetuksessa hän on kiinnostunut sähköisistä materiaaleista ja toiminnallisista tehtävistä. Hän tekee väitöskirjaa formatiivisesta arvioinnista ja itsesäätelystä Helsingin yliopistossa, jossa hän myös työskentelee projektisuunnittelijana Koulutuksen arviointikeskuksessa ja tuntiopettajana vieraiden kielten didaktiikassa. Toni on mukana tekemässä yläkoulun A-ranskan materiaalia.

Noora Malkavaara

Opettaja, Vuorenmäen koulu

Noora Malkavaara on Kirkkonummella Vuorenmäen koulussa työskentelevä luokanopettaja. Vuorenmäen koululla Noora luotsaa tällä hetkellä luokkansa lisäksi opettajia auttavia oppilasagentteja. Digitaalisen oppimateriaalin tekeminen on ollut hänen pitkäaikainen haaveensa, joka nyt Studeon ansiosta toteutui. Noora on ollut mukana tekemässä alakoulun äidinkielen ja kirjallisuuden 3. ja 4. luokan oppimateriaaleja.

Leila Malmefjäll

Anna Mäntysaari

Heli Manu

Opettaja, Koivukylän yläkoulu

Heli toimii saksan, ruotsin ja psykologian opettajana Koivukylän yläkoulussa Vantaalla. Hänellä on pitkä kokemus erilaisten oppilaiden kanssa työskentelystä ja yksilöllisten oppimispolkujen rakentamisesta. Heli on erityisesti kiinnostunut oppiainerajat ylittävien kokonaisuuksien luomisesta, oppimaan oppimisen taitojen edistämisestä ja kulttuurien moninaisuuden huomioimisesta opetuksessa ja oppimateriaaleissa. Hän on itse elinikäinen oppija. Tällä hetkellä häntä kiehtoo erityisesti oppimisen neurotiede, ja tätä tietoa hän soveltaakin omilla tunneillaan kokeilevalla otteella.  Helin mielestä Studeo tarjoaa erinomaisen alustan yksilöllisten polkujen luomiseen muunneltavuutensa ja monipuolisuutensa ansiosta. Studeon ehdoton valtti on myös sen autenttisuus ja luonteva linkittyminen erilaisiin medioihin.

Joonas Martikainen

Joonas S. Martikainen on tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Hän on erikoistunut etiikan ja yhteiskuntafilosofian tutkimukseen. Studeossa häntä innosti ikivanhojen kysymyksenasettelujen tuominen uudenlaiseen sähköiseen oppimisympäristöön. Joonas on mukana FI1-kurssin tekijätiimissä.

Päivi Mattila

Opettaja, Sibelius-lukio

Päivi Mattila on toiminut pitkään Helsingissä Sibelius-lukiossa biologian ja maantieteen lehtorina. Sen lisäksi hän on opettanut lukuisilla valmennus- ja abikursseilla. Päivi on ollut jo kauan kiinnostunut tieto- ja viestintätekniikan käyttömahdollisuuksista lukio-opetuksessa, ja on käyttänyt erilaisia oppimisalustoja ja yhteisöllisen oppimisen menetelmiä. Studeossa parasta on helppokäyttöisyys, monipuolisuus ja sen sopivuus monenlaisiin työskentelytapoihin. Päivi on mukana tekemässä Studeon lukion biologian kursseja.

Anne Mattsson

Opettaja, Helsingin kuvataidelukio

Anne Mattsson on historian ja yhteiskuntaopin opettaja Helsingin kuvataidelukiossa Torkkelissa. Hän on kiinnostunut teksteistä ja tarinoista ja on kirjoittanut mm. Tellervo Koiviston, Seela Sellan ja Sylvi Kekkosen elämäkerrat. Hän haluaa innostaa opiskelijoitaan kirjoittamaan itse, pohtimaan ja lähestymään historiaa hyvin mietittyjen kysymysten avulla. Studeo on Annen mielestä avain edistyksellisiin ja monipuolisiin työskentelytapoihin lukiossa, ja siksi hän haluaa olla Studeon tekijätiimissä mukana.

Teemu Maunula

Opettaja, Rusko

Teemu Maunula toimii Ruskon kunnassa historian, yhteiskuntaopin, uskonnon ja kaupallisten aineiden opettajana. Teemu on aina ollut kiinnostunut uusista asioista, joissa pääsee haastamaan itsensä. Studeon kirjailijaksi Teemu ryhtyi, koska kokee Studeon tarjoavan parhaan markkinoilla olevan alustan nykyaikaiseen oppimiseen, opettamiseen ja “ulkopuolisen” materiaalin linkittämiseen. Samalla materiaalista on mahdollista tehdä monipuolista, erilaiset yksilöt huomioivaa ja riittävän yksilökeskeistä. Teemu kuuluu yläkoulun historian kirjailijatiimiin.

Heidi Meltovuo

Heidi Meltovuo on filosofian, psykologian, uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettaja sekä globaalikasvatuskouluttaja. Heidi on kiinnostunut oppimateriaalin kehittämisestä sekä opiskelijaa osallistavaksi että muuttuvan yhteiskunnan ja uudistuvan opetussuunnitelman mukaiseksi. Heidi kirjoittaa Studeolle filosofian ja elämänkatsomustiedon kursseja.

Salla Merenheimo

Salla Merenheimo opiskelee biologian ja maantieteen aineenopettajaksi Helsingin yliopistossa. Pääaineenaan hänellä on mikrobiologia. Salla on kiinnostunut monipuolisesti luonnontieteistä, opettamisesta sekä luonnontieteiden oppimisen kehittämisestä. Studeossa häntä innostaa uudenlaisen, luovan ja selkeän oppimateriaalin tuottaminen. Hän on mukana tuottamassa alakoulun ympäristöopin ja lukion biologian oppimateriaaleja.

Tiina Miettinen

FT

Tiina Miettinen on filosofian tohtori ja historiantutkija, jonka tutkimusalaa on suomalainen talonpoikaisväestö Ruotsin ajan Suomessa. Hän on väitellyt naimattoman naisen asemasta perheyhteisössä ja kirjoittanut tietokirjan “Piikojen valtakunta” sekä ollut mukana kirjoittamassa Satakunnan maakuntahistoriaa. Lisäksi häneltä ilmestyi Suomen presidenttejä koskeva teos “Tasavallan juuret. Suomen presidenttien esipolvet”. Tiina onkin kiinnostunut sukututkimuksesta sekä erityisesti siitä, mitä suku on merkinnyt ihmisille eri aikakausina. Tiina on mukana Studeon lukion HI5 kurssin tekijäryhmässä.

Liisa Mikkola

Sipoon lukion historian ja yhteiskuntaopin lehtori 

Liisa Mikkola on opettaa historiaa ja yhteiskuntaoppia Sipoon lukiossa. Lukio-opettamisesta hänellä on yli 10 vuoden kokemus. Liisa on jatkuvasti  pyrkinyt kehittymään omassa työssään ja oppimateriaalin tekeminen on antanut uudenlaisia ideoita ja virikkeitä omaan opettajuuteen. Studeon materiaaleissa Liisa arvostaa niiden ajantasaisuutta, helppokäyttöisyyttä ja selkeyttä. Liisa on ollut mukana tekemässä Studeon lukion yhteiskuntaopin oppikirjoja.

Petteri Mikkonen

Opettaja, Nokianvirran koulu

Petteri Mikkonen on Nokialla työskentelevä aineenopettaja ja bloggaaja. Petteri opettaa Nokianvirran koulussa matemaattisten aineiden lisäksi tieto- ja viestintätekniikkaa. Oppilaita innostavat Petterin monipuoliset ja nykyaikaiseen teknologiaan perustuvat oppitunnit. Studeossa häntä kiinnostaa uudenaikaiset tavat oppia ja opiskella. Oppilaslähtöisyys ja yksilöllinen opiskelu ovat Petterin opetuksen kulmakiviä. Hän on mukana kehittämässä Studeon yläkoulun kemian ja fysiikan oppimateriaaleja.

Mikko Myllykoski

Mikko Myllykoski on yliopistonopettaja Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksella. Päivätyössään hän kouluttaa tulevia musiikin aineenopettajia ja tutkii musiikkiteknologian opetuskäyttöä. Opetustyönsä ja Studeon oppimateriaalien tuottamisen lisäksi hän toimii yrittäjänä uudenlaisten fyysisten oppimisympäristöjen saralla. Hänen kehittämänsä Edutorni-oppimisympäristö on vakiinnuttanut paikkansa useissa suomalaisissa kouluissa. Studeon oppimateriaaleissa häntä kiinnostavat erityisesti dynaamisuus, monikäyttöisyys ja ajanmukaisuus.

Minna Niemelä

Opettaja, Helsingin aikuislukio

Minna Niemelä opettaa englantia ja suomea toisena kielenä Helsingin aikuislukiossa. Kieltenopetuksessa hän painottaa oppijan omasta kokemusmaailmasta lähtevää lähestymistapaa. Minnalla on paljon kokemusta teknologia-avusteisesta kielten opettamisesta ja monikielisistä opetusryhmistä. Häntä innostaa Studeossa erityisesti sekä yksilöllistä että yhteisöllistä oppimista tukeva pedagogiikka, oppimateriaalin autenttisuus ja monipuolisuus sekä erinomaiset mahdollisuudet eriyttämiseen.

Taina Niemi

Taina Niemi on helsinkiläinen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka on perehtynyt myös erityispedagogiikkaan ja draamakasvatukseen. Studeossa Tainaa innostavat erityisesti uudenlaiset mahdollisuudet oppijalähtöisyyteen ja vuorovaikutteisuuteen. Taina on mukana yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalitiimissä.

Hertta Nilsson

Opettaja, Vihdin lukio

Hertta Nilsson opettaa Vihdin lukiossa kuvataidetta. Opettamisen ohella Hertta on ollut mukana museokentällä erilaisissa taidekasvatuksen oppimateriaalihankkeissa. Studeon projektissa mielenkiintoista oli päästä rakentamaan kuvataiteen oppisisältöjä ajankohtaiseksi ja moniulotteiseksi kokonaisuudeksi uuden opetussuunnitelman näkökulmasta. Hertta on yksi Studeon kuvataiteen yläkoulun oppimateriaalin tuottajista.

Tiia Niskanen

Opettaja, Yhtenäiskoulu

Tiia Niskanen toimii luokanopettajana Yhtenäiskoulussa Helsingissä. Opetuksen eheyttäminen, ilmiölähtöisyys ja tutkivan oppimisen ideat ovat hänelle rakkaita. Tiia osallistui kunnalliseen OPS 2016 -työhön ympäristöopin tiimissä. Uudet linjaukset vaativat uudenlaisia välineitä, joiden kehitteleminen on Tiian mielestä kiinnostavaa puuhaa. Tiia on mukana Studeon 3.–6. luokkien ympäristöopin tekemisessä.

Clara Nordman

Lärare, Borgå Gymnasium

Clara Nordman undervisar i psykologi, religion och filosofi vid Borgå Gymnasium, och översätter kurser i psykologi och religion för Studeo. Möjligheten att få vara med om att producera nya och moderna läromedel för det finlandssvenska gymnasiet lockade med henne. I Studeos material uppskattar Clara främst det stora antalet elevaktiverande uppgifter som främjar lärandet och gör lärarens vardag lättare och mer organiserad. Det är roligt att undervisa och studera med hjälp av Studeo!

Sanni Noronkoski

Julia Lovisa Noschis

Anu Nowak

Opettaja, Sammon keskuslukio

Anu Nowak on biologian ja maantieteen opettaja, joka työskentelee Tampereella Sammon keskuslukiossa. Hän on aiemmin ollut mukana kirjoittamassa perinteisiä painettuja oppikirjoja. Studeossa Anu näkee sähköisen materiaalin vahvuutena erityisesti eriyttämisen oppilaiden taitojen tai kiinnostuksen mukaan. Myös erityyppiset tehtävät nopeasti päivittyvässä ja ajankohtaisessa materiaalissa mahdollistavat henkilökohtaisen eriyttämisen ja erilaisten opetustyylien käytön. Anu laatii Studeolle yläkoulun maantiedon materiaaleja.

Minna Nummenmaa

Opettaja, Raision lukio

Minna Nummenmaa opettaa psykologiaa ja opinto-ohjausta Raision lukiossa. Oppikirjailijaksi Minna lähti aikoinaan mukaan monivuotisen verkkopedagogiikan tutkimus- ja opetustaustansa kautta. Minna on kiinnostunut erityisesti psykologian opetuksen ja oppisisältöjen kehittämisestä. Hän on ollut mukana myös uuden, vuoden 2021 lukion psykologian opetussuunnitelman laatineessa työryhmässä. Minna on mukana tuottamassa psykologian oppimateriaalin lisäksi myös terveystiedon materiaaleja.

Kai Nurmi

Opettaja, Kajaanin lukio

Kai Nurmi on erikoistunut lyhyen matematiikan opetukseen Kajaanin lukiossa. Lisäksi hän on ohjannut ja opettanut matematiikan didaktiikkaa luokanopettajaopiskelijoille. Lyhyessä matematiikassa häntä kiehtoo erityisesti didaktinen tila kurssien sisällä. Kai toivoo löytävänsä keinot saada kaikki opiskelijat löytämään matematiikassa punaisen langan ja merkityksen. Materiaaleissa ja didaktiikassa lähtökohtana on ensisijaisesti heikoimmat opiskelijat. Studeossa häntä kiehtovat erityisesti visuaalisuus ja toiminnallisuus teorioiden ja ilmiöiden esittämisessä. Studeon avulla hän onkin saanut monia vuosien varrella kehittämiään opetusideoita toteutettua.

Jenna Ohra-aho

Opettaja, Vajaakummun yhtenäiskoulu

Jenna Ohra-aho toimii luokan- ja kuvataiteenopettajana Vaajakummun yhtenäiskoulussa Jyväskylässä ja on myös koulunsa tutoropettaja. Hänen toiminnassaan korostuu yksilön vahvuudet huomioonottava yhteisöllinen, jaetun osaamisen kulttuuri, minkä Studeo mahdollistaa erinomaisesti.

Juho Oikarinen

Vanhempi lehtori, Kuopion Lyseon lukio
Juho Oikarinen toimii matematiikan ja luonnontieteiden vanhempana lehtorina Kuopion Lyseon lukiossa. Hän on erityisesti perehtynyt opetusteknologian ja kollaboraation implementointiin matematiikan opetuksessa. Hän on väitellyt Filosofian tohtoriksi aiheesta: Teknologiatuettu tilastojen oppimiskokeilu: tapaustutkimus lukioasteella. 
Väitöstutkimuksessa on sovellettu tietokoneavusteista yhteisöllistä oppimista ja yhteistoiminnallisuuden soveltamista lukion pitkän matematiikan opetukseen.  Lisätietoja: http://www.oulu.fi/edu/node/43182.
Juho on tekijänä Studeon lyhyen matematiikan Tilastot ja todennäköisyys II -kurssilla sekä pitkän matematiikan kursseilla.

Esa Oila

Opettaja, Havukosken koulu

Esa Oila opettaa matematiikkaa, kemiaa ja fysiikkaa Havukosken koulussa Vantaalla. Studeossa Esaa innostaa sen mahdollisuudet visualisoida matematiikkaa dynaamisilla tehtävillä ja tutkia ongelmia oppikirjan ulkopuolelta. Alustan avulla oppilas saa monipuolista palautetta opiskelustaan ja se ohjaa ottamaan oman oppimisen haltuun.

Aleksi Ojala

Opettaja, Tapiolan lukio

Aleksi Ojala on Tapiolan lukion musiikinopettaja, tutkijatohtori ja laulaja-lauluntekijä. Hän on mm. julkaissut kaksi soololevyä ja kehittänyt tohtoriopintojensa puitteissa tuottamispohjaisen oppimisen menetelmää, jossa musiikin oppimista lähestytään säveltämisen, sanoittamisen, sovittamisen ja tuottamisen kautta. Aleksi tekee lukion ”Musiikki ja minä” -kurssia yhdessä Mikko Myllykosken kanssa.

Mikael Olin

Hanna Ontero

Hanna Onterolla on pitkä kokemus äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan työstä. Pisimpään hän on työskennellyt lukiossa, mutta myös korkeakoulussa suomen kielen ja viestinnän opettajana. Erilaiset sähköiset oppimisympäristöt ja oman opetusmateriaalin laatiminen ovat tulleet tutuiksi vuosien mittaan, joten hänestä oli luontevaa lähteä mukaan Studeon oppimateriaalien tekijäksi. Hanna on mukana lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalien laatimisessa.

Juha Paavilainen

Opettaja, Joensuun normaalikoulu

Juha Paavilainen toimii luokanopettajana Joensuun normaalikoulussa. Juha on luokanopettajan opintojen lisäksi opiskellut matematiikkaa ja hänellä on myös matematiikan opettajan pätevyys. Studeossa Juhaa kiinnostavat mahdollisuudet yhdistää mielekkäällä tavalla sähköinen alusta, opetus ja oppimisprosessi. Studeon työvälineet tarjoavat hyvän mahdollisuuden myös monipuoliseen arviointiin, eriyttämiseen ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen. Juha on mukana toteuttamassa alakoulun matematiikan oppimateriaaleja.

Teija Paavilainen

Teija Paavilainen on luokanopettaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä sanataideohjaaja. Opetuksessaan Teija pyrkii aina mahdollistamaan yhdessä oppimisen, toiminnallisuuden ja oppimisen ilon jokaiselle lapselle. Tässä tärkeässä roolissa ovat tulevaisuuden oppimateriaalit, ilmiöpohjainen oppiminen ja vastuun ottaminen omasta oppimisesta. Teija on mukana Studeossa tekemässä Avaruus-teemaa.

Essi Palojärvi

Opettaja, Etäkoulu Kulkuri

Essi on ruotsin ja englannin opettaja Etäkoulu Kulkurissa, ulkomailla asuvien peruskouluikäisten oppilaiden verkkokoulussa. Lisäksi Essillä on espanjan opettajan pätevyys, ja hän on opettanut espanjaa myös verkossa. Essi kannustaa oppilaitaan rohkeaan ja monipuoliseen kielenkäyttöön ja painottaa opetuksessaan oppimisen ja oivaltamisen iloa. Myös oppiainerajat ylittävä oppiminen ja salkkutyöskentely ovat lähellä Essin sydäntä. Studeossa Essiä innostavat erityisesti selkeät, monipuoliset ja moneen eri tarpeeseen mukautuvat oppimateriaalit. Essi on mukana tekemässä yläkoulun ruotsin kielen oppimateriaalia.

Hannele Parviala

Opettaja, Helsingin Normaalilyseo

Hannele Parviala toimii yläluokkien ja lukion kuvataideopettajana sekä kuvataiteen aineenopettajaharjoittelun ohjaajana Helsingin Normaalilyseossa. Kuvataiteen lisäksi hän opettaa pitkää tietotekniikkaa ja kuvataidetta yhdistävää valinnaisainetta. Hannele on mukana laatimassa Studeon kuvataiteen 7-9 oppimateriaalia. Studeon kuvataiteen opetuksen kannalta kiinnostavinta on eri medioiden yhdistyminen aivan uudenlaiseksi oppimisympäristöksi.

Sanna Pasanen

Opettaja, Järvenpään lukio

Sanna Pasanen toimii Järvenpään lukiossa musiikin lehtorina. Häntä kiinnostavat luovat ja elämykselliset opetusmenetelmät sekä niiden kehittäminen myös verkkoympäristössä. Sanna on innostunut Studeon mahdollisuuksista musiikinopetuksen alati kehittyvässä kentässä ja sen tarjoamasta yksilöllisen oppimisen ulottuvuudesta – yhdessä tekemisen meininkiä unohtamatta. Sanna on ollut mukana tekemässä Studeon lukion MU2-oppimateriaalia.

Kimmo Pekkanen

Opettaja, Havukosken koulu

Kimmo Pekkanen haluaa laajentaa katsomusaineiden oppimisympäristöä. Uusi opetussuunnitelma edellyttää käytännönläheistä ja kokonaisvaltaista otetta. Tekeminen, oivaltaminen ja onnistuminen kuuluvat kaikille. Kimmo tarttuu haasteeseen Vantaan Havukosken koululla ja Studeon kirjailijana.

Sara Peltola

Sara Peltolan intohimona on kehittää opinto-ohjausta yhä saavutettavampaan ja ohjattavien tarpeita paremmin palvelevaan suuntaan. Kulttuurituottajan taustastaan Sara ammentaa kiinnostuksensa viestintään ja tekniikan ihmisiä yhdistävään voimaan. Sara on työskennellyt aiemmin muun muassa opinto-ohjaajana ammatillisessa oppilaitoksessa ja projektipäällikkönä Virtuaalinen tiedeTET -hankkeessa. Tällä hetkellä Sara keskittyy Studeon yläkoulun opomateriaalin hiomiseen, opintojensa loppuun saattamiseen ja ohjausalan osuuskunta Otteen perustamiseen.

Katri Perho

Opettaja, Helsingin kielilukio

Katri Perho on historian, yhteiskuntaopin ja psykologian opettaja. Tällä hetkellä hän työskentelee Helsingin kielilukiossa. Katrista oppimisprosessissa tärkeintä ovat kiinnostavuus, itse tekeminen ja vuorovaikutus. Studeossa häntä kiehtoo opiskelijoiden aktivointi ja yhteisölliset työtavat. Opettajan arki helpottuu, kun erityyppiset materiaalit löytyvät samasta paikasta, ja opiskelijoiden edistymistä on helppo seurata. Katri on mukana tekemässä lukion YH3-kurssia.

Erika Perttuli-Borobio

Erika on kuvataideopettaja ja hänellä on myös englannin opettajan pätevyys. Hän on toiminut opettajana ja asiantuntijana niin lukiossa, peruskoulussa kuin taiteen perusopetuksessa. Parhaillaan hän on töissä Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskuksessa. Studeossa hän on lukion Osallisena mediassa -kurssin (KU3) tekijänä Ollipekka Kankaan kanssa. Erika suhtautuu kaikkeen tekemäänsä intohimoisesti ja haluaa kehittää jatkuvasti omaa ammatillista osaamistaan. Tällä hetkellä hänen erityiset kiinnostuksen kohteensa ovat opettajien arviointiosaamisen kehittämisessä sekä lukion kuvataiteen oppimistulosten arvioinnin yhteismitallisuudessa.

Susanna Pesonen

Opettaja, Säkylä

Susanna Pesonen on ensimmäisen luokan opettaja Säkylässä. Hän innostui Studeosta, koska se mahdollistaa jo alakoulussa yhtä aikaa monipuoliset opetusmenetelmät ja tietotekniikan hyödyntämisen. Susanna on mukana alakoulun matematiikan kirjailijaryhmässä.

Liisa Pinta

Opettaja, Seinäjoen lukio

Liisa Pinta opettaa englantia Seinäjoen lukiossa. Kieltenopetuksen sovellusten suurkuluttajana hän on tottunut perkaamaan teknologiasta jyvät akanoista. Studeossa kiehtoo muovautuva alusta, jossa teknologia on viimeinkin valjastettu rengiksi sitä isännöiville opettajille. Liisa on mukana laatimassa lukion englannin materiaaleja.

Maiju Pohjola

Opettaja, Karhuvuoren koulu

Maiju Pohjola opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta sekä draamaa ja sanataidetta Karhuvuoren koulussa Kotkassa. Studeossa Maijua innostavat etenkin oppijalähtöisyys sekä ketteryys hyödyntää tuoreita ja autenttisia materiaaliaaleja. Hän pitää tärkeänä myös elämyksellisten opetusmenetelmien kehittämistä. Maiju on mukana toteuttamassa yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleja.

Piia Posti

Opettaja, Kilonpuiston koulu

Piia Posti opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta Kilonpuiston koulussa Espoossa. Hän on innostunut monipuolisista opetusmenetelmistä ja oppilaiden sisäisen motivaation herättämisestä. Studeon yläkoulun äidinkieleen Piia haluaa suunnitella innostavia harjoituksia, jotka tukevat sekä yhteisöllisiä että yksilöllisiä oppimisprosesseja.

Jenny Prokkola

Jenny Prokkola on oululainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja. Oppimateriaaleissa Jennylle on tärkeää aineistojen autenttisuus sekä keskustelevaan ja yhteisölliseen oppimiseen ohjaaminen. Studeossa Jenny pitää kiehtovana ajantasaisia, multimodaalisia tehtäviä sekä materiaalin selkeyttä. Näiden avulla on mahdollista ottaa huomioon oppijoiden erilaiset oppimistyylit. Jenny on mukana tuottamassa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaaleja.

Anna Puhakka

Opettaja, Espoon yhteislyseon lukio

Anna Puhakka on espoolainen lukion lehtori, joka nauttii oman lempiaineensa englannin opettamisesta sekä kansainvälisten hankkeiden vetämisestä EYL:ssä. Hänellä on takanaan viestinnän, kirjallisuuden, Pohjois-Amerikan tutkimuksen ja mediakasvatuksen opintoja sekä monipuolista työkokemusta yliopistolta, kustannusalalta ja ulkomailta mm. hengenpelastajana, toimittajana, kouluttajana, kääntäjänä, kielikurssivetäjänä ja tarinapajan opettajana. Anna haluaa ennen kaikkea tarjota opiskelijoille tulevaisuuden mahdollisuuksia, kannustaa suvaitsevaisuuteen ja uteliaisuuteen sekä antaa heille siivet maailmalle.

Anna ihastui Studeon alustaan jo opettajauransa alussa ja pääsi oppikirjailijaksi unelmiensa oppimateriaalisarjaan, joka sisältää nykyään peräti yksitoista teosta englannin opetukseen. Anna on väsymätön innovaattori, joka innostuu uudesta pedagogiikasta ja erilaisista projekteista. Annan mukaan parasta Studeossa on, että se helpottaa opettajan käytännön työtä ja tarjoaa yhdellä alustalla kaikki työkalut, jotta jokainen voi toteuttaa opettajuuttaan omalla, luovalla tavallaan. Toimiva sähköinen ympäristö ei rajoita vaan mahdollistaa. Analytiikka ja jatkuva arviointi ohjaavat opiskelijoita ottamaan vastuuta omista opinnoistaan ja kannustavat pyrkimään parempiin tuloksiin. Ammattitaitoisen kirjailijatiimin kanssa oppimateriaaleja on ollut ilo kehittää aina eteenpäin. Anna toivoo, että lukiolaiset saisivat niistä uutta intoa ja ideoita englannin opintoihinsa.

Tulevaisuudessa Anna haluaisi lukea enemmän kaunokirjallisuutta riippukeinussa, samoilla luonnossa ja toteuttaa Afrikassa mentorointihankkeen, jossa suomalaisnuoret veisivät omaa tieto- ja viestintätekniikan osaamistaan toisille nuorille.

Teemu Salo

Opettaja, Vuosaaren ala-aste

Teemu Salo opettaa suomea toisena kielenä Vuosaaren ala-asteella. Opetuksessaan Teemu on erikoistunut pelillistämiseen. Pelipedagogiikan avulla hän saa tehtyä tunneistaan monipuolisia ja uudenlaisia ja ennen kaikkea tarjottua kiinnostavia kokemuksia sekä oppilaille että itselleen. Pelillistäminen onkin Teemun mielestä oiva tapa toteuttaa uutta opetussuunnitelmaa. Parasta Studeossa Teemun mielestä on, että se tarjoaa paljon erilaisia mahdollisuuksia oppia ja innostua. Studeo ei myöskään ole kiinni missään ajassa vaan pystyy seuraamaan omaa aikaansa, mikä on Teemun mielestä erittäin tärkeää oppimateriaaleissa. Teemu on mukana alakoulun 5. ja 6. luokan äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjailijatiimissä.

Pipsa Raglitius

Katja Ranta

Opettaja, Seinäjoen lukio

Katja Ranta opettaa Seinäjoen lukiossa historiaa ja yhteiskuntaoppia. Hän on ollut mukana luomassa valtakunnallisesti palkittua globaalikasvatuksen ilmiöpohjaista opintokokonaisuutta. Katjan kokemuksen perusteella opiskelun eriyttäminen on Studeossa helpompaa kuin perinteisen oppimateriaalin avulla ja opettajan arvioinnin työkaluna Studeo tukee parhaiten uusien opetussuunnitelmien vaatimuksia opiskelijoiden monipuolisessa arvioinnissa. Katja on mukana Studeon lukion historian oppikirjalijatiimissä.

Teemu Ratinen

Jyrki Reinilä

Opettaja, Havukosken koulu

Jyrki Reinilä on historian ja yhteiskuntaopin lehtori Havukosken koululta Vantaalta. Hän odottaa innolla uuden opetussuunnitelman tarjoamia mahdollisuuksia luovaan opiskeluun ja opettamiseen. Studeon alusta linkkeineen tarjoaa oivan mahdollisuuden historiallisten ilmiöiden syvällisempään ymmärtämiseen ja hahmottamiseen myös perinteisten oppiainerajojen yli.

Hanna-Riitta Rissanen

Opettaja, Tuusulan lukio

Hanna-Riitta Rissanen toimii biologian ja maantieteen lehtorina Tuusulan lukiossa. Hänen mielestään sähköisten oppimateriaalien kehittyminen on tärkeää, jotta koulu pystyisi kohtaamaan nuorten arkielämän sekä tarjoamaan heille taitoja jatko-opintoja ja työelämää varten. Hanna-Riitta haluaa tuottaa nuorekkaita ja selkeitä oppimateriaaleja, jotka mahdollistavat opettajien erilaiset opetustyylit. Hanna-Riitta on mukana Studeon lukion biologian kirjailijatiimissä.

Anne Rongas

Anne Rongas on Suomen verkko-opetuksen pioneereja ja johtavia asiantuntijoita. Studeo tarjoaa Annelle parhaan keinon tuoda opetuksen uusimmat ja edistyksellisimmät menetelmät käytäntöön. Anne on mukana kehittämässä filosofian kursseja.

Annika Ruohonen

Opettaja, Pääskytien koulu, Porvoo

Annika Ruohonen opettaa englantia ja ruotsia Pääskytien yläkoulussa Porvoossa. Kieltenopettajana Annikaa kiinnostavat erityisesti kielen autenttinen käyttö ja oppilaan aktivoiminen. Annika on tekijänä Studeon yläkoulun ruotsin ja englannin oppimateriaaleissa.

Elli Saari

Opettaja, Kontulan ala-aste, Helsinki

Elli Saari opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta, erityisesti suomea toisena kielenä (S2) Kontulan ala-asteella Helsingissä. Hän on kirjoittanut S2-oppikirjoja, toiminut opetuksen kehittämistehtävissä, kouluttanut opettajia ja ollut mukana kuntakohtaisessa opetussuunnitelmatyössä kirjoittamassa äidinkielen ja kirjallisuuden oppiainemalleja. Tällä hetkellä kehittämistyön painopistealueina ovat arviointi, portfolio-oppimisen pedagogiikka sekä laaja-alaisten taitojen opettaminen. Studeossa Elliä innostaa monipuoliset mahdollisuudet saada tietoa ja antaa palautetta oppilaan oppimisesta sekä tutkittavien tekstilajien autenttisuus; tehtävät on helppo kytkeä ympäröivään todellisuuteen ja oppilaiden omaan kokemusmaailmaan.

Antti Saarinen

Opettaja, Tampereen teknillinen lukio

Antti Saarinen opettaa matematiikkaa Tampereen teknillisessä lukiossa. Hän on koulutukseltaan filosofian tohtori ja on aiemmin opettanut matematiikkaa Tampereen yliopistossa, Tampereen teknillisessä yliopistossa, Tampereen ammattikorkeakoulussa sekä Helsingin kauppakorkeakoulussa.

Tampereen teknillisessä lukiossa Saarinen vastaa MATEK-linjan (matematiikka ja tekniikka) koordinoinnista sekä on mukana erilaisissa Tampereen kaupungin ja korkeakoulujen yhteistyöhankkeissa.

Studeossa Saarinen on mukana matematiikan kirjailijatiimissä ja on ollut kirjoittamassa materiaalia lukion matematiikan yhteiselle aloituskurssille.

Laura Saarman-Töringe

Miikka Salavuo

Helena Salenius

Lärare, Brändö gymnasium

Helena Salenius översätter läromedel i psykologi för Studeo. Hon är lärare i religion och psykologi vid Brändö gymnasium Helsingfors. Hon uppskattar de nya möjligheterna Studeo ger bland annat tack vare mångsidiga uppgifter.

Jessica Salminen-Saari

Jessica Salminen-Saari on matematiikan, fysiikan ja psykologian opettaja Kansainvälisen liiketoiminnan lukiossa Lauttasaaressa. Opettajan töiden ohella hän on ohjannut Helsingin yliopiston matematiikan ja fysiikan opetusharjoittelijoita ja tekee väitöskirjatutkimusta Helsingin yliopistolle. Erityisen lähellä hänen sydäntään ovat matematiikan opetuksen kehittäminen ja teknologian hyödyntäminen opetuksessa opiskelijalle ja opettajalle mielekkäällä tavalla. Vuonna 2014 Teknologiteollisuuden 100-vuotissäätiö palkitsi Jessican erinomaisesta työstä matemaattisten aineiden opetuksen kehittämisessä. Studeon luotettavuus sähköisenä alustana, toimivuus ja vastaavuus sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin tempasivat hänet mukaansa Studeon lyhyen ja pitkän matematiikan sarjojen oppikirjailijaksi.

Anne Salo

Opettaja, Havukosken koulu

Anne Salo on matematiikan ja fysiikan opettaja Havukosken koulussa Vantaalla. Lisäksi hän on koulutukseltaan sosionomi ja suorittanut erityispedagogiikan opintoja. Anne on tekemässä Studeon yläkoulun matematiikan oppimateriaalia.

Johanna Salonen

Satu Santala-Ekelund

Opettaja, Helsingin normaalilyseo

Satu Santala-Ekelund opettaa Helsingin normaalilyseossa kuvataidetta sekä pitkää tietotekniikkaa/kuvataidetta. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös kuvataiteen opetusharjoittelujen ohjaaminen. Hänellä on pitkä työkokemus tieto- ja viestintätekniikan käyttämisestä kuvataideopetuksessa, ja hän on myös kouluttanut opettajia sillä saralla. Satu on mukana laatimassa Studeon kuvataiteen 7-9 oppimateriaalia.

Timo Savonen

Suvianna Seppälä

Opettaja, Paimion Vistan koulu

Suvianna Seppälä on keskiajan ja uuden ajan alun historiaan perehtynyt filosofian tohtori, joka työskentelee Paimion Vistan koulussa historian ja yhteiskuntaopin opettajana ja oppilaanohjaajana.  Suvianna on ollut jo yliopistolla opettaessaan kiinnostunut verkkopedagogiikasta ja tieto- ja viestintätekniikasta ja haluaa opetuksessaan hyödyntää uusia oppimisalustoja.

Markus Sidoroff

Opettaja, Kallion lukio ja Helsingin kuvataidelukio

Markus Sidoroff on helsinkiläinen musiikin opettaja, joka työskentelee Kallion lukiossa ja Helsingin kuvataidelukiossa. Juuri nyt Markusta kiinnostavat musiikillinen keksiminen monissa muodoissaan sekä pedagogisesti fiksut ja vuorovaikutusta tukevat teknologiset innovaatiot. Studeo tarjoaa ketterän alustan, jolle on mahdollista rakentaa tiedollisesti ja taidollisesti kunnianhimoinen ja kuitenkin elämyksellinen musiikin kurssi. Markus on ollut mukana tekemässä Studeon lukion MU2-oppimateriaalia.

Sanna Sillankorva

Marko Sirén

Opettaja, Metsolan ala-aste

Marko Sirén toimii luokanopettajana Metsolan ala-asteella Helsingissä. Hän toimii myös kollegakouluttajana Helsingin Mediakeskuksessa. Marko lähti mukaan Studeoon, koska kokee, että sähköisessä oppimateriaalissa on tulevaisuus. Marko on mukana toteuttamassa alakoulun ympäristöopin 3.–6. luokkien sisältöjä.

Oskar Sirviö

Kati Sormunen

Erityisluokanopettaja, Innokas-koordinaattori

Kati Sormunen on ammatiltaan erityisluokanopettaja. Työssään Innokas-koordinaattorina Kati kouluttaa opettajia tiimiopettajuuteen, TVT:n opetuskäyttöön, arjen teknologiaan sekä ohjelmointiin ja robotiikkaan liittyen. Studeo tarjoaa Katille mahdollisuuden hyödyntää väitöskirjatutkimuksessaan kehitettyjä toimintatapoja oppimateriaalin tuotannossa.

Minna Taatila

Studeon monipuoliset ja runsaat mahdollisuudet ovat innostaneet kehittämään kiinnostavaa ja oppimaan kannustavaa oppimateriaalia, huomioiden myös ylös- ja alaspäin eriyttävät tehtävät.

Timo Taatila

Anu Takalo

Anu on koulutukseltaan ruotsin kääntäjä ja opettaja. Hän on opiskellut myös pohjoismaisia kieliä ja suomea Helsingin yliopistossa. Ennen opintojaan Anu näytteli useita vuosia pienissä teattereissa ja televisiossa.

Jussi Talja

Opettaja, Tampereen yhteiskoulun lukio

Jussi Talja työskentelee Tampereen yhteiskoulun lukiossa. Koulun motto on “Persoonalliselle opintielle”, joka pätee myös Jussiin itseensä. Jussin aineyhdistelmä on nimittäin matematiikka ja terveystieto. Jussilla onkin näppinsä pelissä sekä matematiikan että terveystiedon lukion oppimateriaalien tekemisessä. Jussin mielestä Studeossa on parasta se, että samassa helposti käytettävässä ja muokattavassa paketissa on kaikki tarpeelliset työkalut, joilla mielenkiintoisen kurssin voi pyörittää alusta loppuun.

Kristiina Tallgren

Antero Tarkki

Antero Tarkki on opettanut historiaa ja yhteiskuntaoppia mm. Helsingin medialukiossa, Ressun lukiossa sekä Helsingin kielilukiossa. Studeossa Anteron huomion kiinnitti mahdollisuus hyödyntää opetuksesta entistä paremmin eri medioita sekä toteuttaa jatkuvaa arviointia aiempaa helpommin suoraan digitaalisessa ympäristössä.

Kukka Tast

Opinto-ohjaaja, Etelä-Tapiolan lukio

Kukka Tast on espoolainen opinto-ohjaaja, joka työskentelee Etelä-Tapiolan lukiossa. Kukalla on yli 15 vuoden kokemus ohjaustyöstä neljässä erilaisessa lukiossa. Kukan työntekoa on aina leimannut halu uudistua ja löytää uusia tapoja toteuttaa opetusta ja ohjausta. Siitä syystä hän tarttui innokkaasti myös Studeon tarjoamaan haasteeseen. Studeon kirjailijana Kukka haluaa jakaa omasta työkalupakistaan toimivia käytänteitä muille. Samalla hän toivoo saavansa tässä projektissa uusia virikkeitä myös omaan ohjaustyöhönsä.

Johanna Tausta

Marjo Tavast

Opettaja, Tampereen lyseon lukio

Marjo Tavast opettaa Tampereen lyseon lukiossa psykologiaa ja IB-psykologiaa. Hän pitää hyvää vuorovaikutusta kaiken oppimisen ytimenä. Huomattuaan TVT:n mahdollistavan paremman ohjauksen ja lisäävän sekä vuorovaikutuksen määrää että laatua oppimisessa hän innostui sen pedagogisesta käytöstä niin paljon, että lähti Studeon kirjailijaksi. Studeossa Marjoa viehättää erityisesti alustan helppokäyttöisyys, mahdollisuudet opiskelijoiden aktivoimiseen ja opettajien yhteisöllisyyteen. Marjo on mukana rakentamassa lukion psykologian kursseja.

Antti Tiger

Englannin ja ruotsin opettaja, Helsingin kielilukio

Antti Tiger toimii englannin ja ruotsin opettajana Helsingin kielilukiossa. Hän on kiinnostunut autenttisesta oppimisesta ja opiskelijoiden innostamisesta erilaisten ja yllättävienkin tehtävien sekä projektien avulla. Antti suunnittelee ja ideoi mielellään uutta. Kielilukiossa hän on päässyt toteuttamaan useita itse suunnittelemiaan opintojaksoja yhteistyössä muiden opettajien kanssa. Digitaaliset työkalut ovat aina olleet osa Antin opetusta, ja Studeon alustassa häntä kiehtoo erityisesti sen monipuolisuus, ajankohtaisuus ja helppous.

Opiskeluaikanaan Antti alkoi tuntea suurta paloa kielioppiin ja suoritti siksi kaikki mahdolliset aiheeseen liittyvät kurssit. Kieliopista tulikin hänen erityisalansa. Antin mukaan kieliopin hallitseminen mahdollistaa kielen monipuolisen ja tarkan mutta myös mielikuvituksellisen käytön.

Vapaa-ajallaan Antti harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja kilpailee harrastelijasarjoissa muutamassa eri lajissa omaksi ilokseen. Antti haluaa kannustaa myös opiskelijoitaan terveellisiin elämäntapoihin.

Jani Tiirikainen

Opettaja, Järvenpään lukio

Jani Tiirikainen opettaa filosofiaa, uskontoa ja elämänkatsomustietoa Järvenpään lukiossa. Studeossa Jania innostaa mahdollisuus uudistaa filosofian ja katsomusaineiden opetusta nykyajan haasteita huomioivaksi tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Jani on ollut mukana tuottamassa filosofian materiaaleja. Tällä hetkellä hän työskentelee lukion elämänkatsomustiedon ja peruskoulun uskonnon kurssien parissa.

Heli Toivonen

Heli Toivonen opettaa englantia Tikkurilan lukiossa. Hän joutui Studeon lumoihin heti kokeiltuaan sitä opetuksessaan lukuvuonna 2013-14 ja päätyi sen myötä osaksi ENA2-kurssin kirjailijatiimiä. Studeossa häntä viehättää materiaalin monipuolisuus ja opiskelijakeskeisyys sekä käyttöliittymän luotettavuus ja joustavuus. Se että opettaja voi halutessaan lisätä omaa materiaalia kirjailijoiden laatiman paketin oheen on ehdottoman hyvä asia. Ekologisten arvojen kannattajana hän myös iloitsee siitä, että monistaminen on jäänyt historiaan.

Teemu Toppinen

Teemu Toppinen on filosofian tutkija Helsingin yliopistossa. Teemu on kiinnostunut moraalifilosofiasta ja laajemminkin normatiivisuudesta – toiminnan ja uskomusten perusteista, arvoista, ynnä muusta. Aivan erityisesti häntä kiinnostavat kysymykset normatiivisen ajattelun luonteesta ja normatiivisen kielenkäytön merkityksestä. Teemu on opettanut erilaisia moraalifilosofian kursseja (mm. Johdatus etiikkaan) yliopistolla jo monet vuodet ja julkaissut tutkimistaan teemoista lukuisia artikkeleita alansa johtavissa kansainvälisissä julkaisuissa. Studeolle Teemu on tuottanut materiaalia osana lukion filosofian kirjoittajatiimiä.

Susanna Törnström

Susanna Törnström on opettanut espanjaa niin lapsille, nuorille kuin aikuisille eri asteilla. Viime vuosina hän on keskittynyt opettamaan kansalais- ja työväenopistoissa ja toimimaan erilaisissa kielen opetuksen ja kehittämisen projekteissa. Kielen oppimisessa Susanna kokee tärkeäksi ilon ja autenttisuuden sekä oppilaan oman oivaltamisen. TVT ja Studeo mahdollistavatkin hienosti monipuoliset ja nykyaikaiset oppimistapahtumat. Susanna on mukana tekemässä Studeon espanjan materiaaleja.

Heli Tuovinen

Ruotsin ja ranskan opettaja, Pakilan yläaste, Helsinki

Heli Tuovinen toimii ruotsin ja ranskan opettajana Pakilan yläasteella Helsingissä. Heliä kiinnostaa verkkopohjainen oppiminen, johon Studeo tarjoaa loistavan välineen. Oppimateriaalien työstäminen taas tuo uutta näkökulmaa opetustyöhön ja sen kehittämiseen. Heli on mukana tuottamassa yläkoulun ranskan oppimateriaalia.

Hannu Turunen

Hannu Turunen opettaa fysiikkaa Metropolia Ammattikorkeakoulussa. Hän seuraa aktiivisesti fysiikan opetuksen kehitystä ja soveltaa sitä opetuksessaan. Studeon vahvuutena Hannu pitää sen selkeää käyttöliittymää ja mahdollisuutta monipuolisiin tehtäviin. Hannu on mukana Studeon lukion fysiikan sarjassa.

Emmiina Tuutti

Oppilaanohjaaja, Ristiinan yhtenäiskoulu ja lukio

Emmiina Tuutti työskentelee Ristiinan yhtenäiskoulussa ja lukiossa oppilaanohjaajana sekä yläkoulussa että lukiossa. Emmiina on ollut mukana kehittämässä paikallista uutta opetus- ja ohjaussuunnitelmaa ja on kiinnostunut ohjauksen kehittämisestä yhteisöllisempään suuntaan. Erityisesti pienryhmäohjauksen hyödyntäminen, ryhmädynamiikan parantaminen, kiusaamisen vastainen työ ja vertaisohjauksen ideat ovat Emmiinan sydäntä lähellä. Emmiina on mukana Studeon Opo 7-9 materiaalin kirjailijatiimissä.

Tarja Työläjärvi

Laura Uuspelto

Luokanopettaja, Konalan ala-aste, Helsinki

Laura Uuspelto toimii luokanopettajana Konalan ala-asteella. Hänellä on myös äidinkielen opettajan pätevyys ja kokemusta suomi toisena kielenä -opetuksesta. Laura lähti mukaan Studeoon, koska kokee, että sen sähköinen oppimateriaali tuo paljon uusia mahdollisuuksia oppimiseen. Laura on mukana toteuttamassa alakoulun teemoja sekä äidinkielen ja kirjallisuuden 3. ja 4. luokkien sisältöjä.

Anu-Elina Väkeväinen

Uskonnon ja psykologian lehtori, Helsingin medialukio

Anu-Elina Väkeväinen toimii Helsingin medialukiossa uskonnon ja psykologian lehtorina. Hänellä on pitkä opettajakokemus niin yläkoulusta kuin lukiosta verkkopedagogiikan, vuorovaikutteisen ja opiskelijaa aktivoivan oppimisen kehittämisessä. Anu-Elina tekee Studeossa uskonnon ja psykologian kursseja. Hän näkee Studeon tukevan opiskelijaa sekä yksilöllisessä että yhteisöllisessä oppimisessa.

Niina Väntänen

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Kallion lukio, Helsinki

Niina Väntänen on helsinkiläisen Kallion lukion historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Hän on ollut koulussaan ensimmäisten joukossa ottamassa käyttöön erilaisia sähköisiä välineitä opetuksen tueksi. Studeon materiaaleissa Niinan mielenkiinnon herätti etenkin yksilöllisen ohjaamisen ja opiskelijoiden edistymisen seuraamisen helppous. Opiskelijoiden tuotokset löytyvät yhdestä paikasta, eivätkä paperit enää katoa. Mahdollisuudet yhdistää toimivat linkit ja liikkuva kuva opetusmateriaaliin on ehdoton etu: mielenkiintoisten linkkien ja videoiden osoitteita ei tarvitse enää muistella! Niina on mukana kehittämässä Studeon historian materiaaleja.

Soile Varis

Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, Kaurialan lukio, Hämeenlinna

Soile Varis toimii historian ja yhteiskuntaopin lehtorina Kaurialan lukiossa Hämeenlinnassa. Soile on kiinnostunut kaikesta tieto- ja viestintäteknologian käytöstä opetuksessa sekä monipuolisesta arvioinnista. Aiempaa kokemusta Soilella on Historia kertoo -sarjan (SanomaPro) oppikirjailijana sekä e-tietokirjojen tekijänä (Klaava Media). Studeolle hän on luomassa alakoulun yhteiskuntaopin oppimateriaalia.

Antti Värtö

Oppilaanohjaaja, Alppilan yläkoulu, Helsinki

Antti Värtö on oppilaanohjaaja Alppilan yläkoulussa, mutta valmistui alun perin historian ja yhteiskuntaopin opettajaksi. Hän kirjoittaa kahteen blogiin ajatuksiaan peruskoulun kehittämisestä ja on tuottanut oppimateriaaleja aiemminkin. Antti on erityisen kiinnostunut yksilöllisen oppimisen menetelmästä, ja Studeo tarjoaa hyvän mahdollisuuden opetuksen yksilöllistämiseen. Antti on mukana tuottamassa yläkoulun yhteiskuntaopin kursseja.

Antti Vesivalo

Oppilaanohjaaja, Pakilan yläaste, Helsinki

Antti Vesivalo on työskennellyt opettajana peruskoulussa 25 vuotta. Hän on koulutukseltaan luokanopettaja, uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin aineenopettaja sekä oppilaanohjaaja. Kokemusta on opettamisesta kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Tällä hetkellä hän työskentelee oppilaanohjaajana Pakilan yläasteella. Studeossa häntä innostaa mahdollisuus yksilöllisen oppimisen tukemiseen joustavan sähköisen materiaalin avulla.

Anna Virolainen

Maa- ja metsätaloustieteiden maisteri Anna Virolainen tarttui kirjailijankynään halusta päästä vaikuttamaan tulevaisuuden tekijöihin. Anna on laaja-alainen ympäristöasiantuntija, jonka erityisosaamisalueita ovat muun muassa metsäasiat, elinkaariajattelu, kiertotalous sekä tuotteiden ympäristöasiat. Annan asiantuntemusta hyödynnetään lukion maantieteen oppimateriaaleissa.

Tommi Vornanen

Johanna Vuollet

Johanna Vuollet on helsinkiläinen biologian ja maantieteen lukio-opettaja. Johanna hakeutui oppimeteriaalin tuottajaksi, koska haluaa tarjota opiskelijoille tilaisuuksia hämmästyä, innostua ja kiinnostua luonnontieteistä innovatiivisen materiaalin avulla. Studeon parhaina puolina hän pitää sähköisen materiaalin monipuolisuutta, opettajan mahdollisuutta seurata opiskelijan etenemistä sekä palautteen antamisen helppoutta. Johanna on ollut mukana tekemässä lukion biologian 1. ja 2. kursseja.

Marcus Wallin

Englannin opettaja, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Marcus Wallin toimii englannin opettajana helsinkiläisessä yhtenäiskoulussa, minkä lisäksi hän on vetänyt eritasoisille oppijoille suunnattuja abikursseja Helsingin Seudun Kesäyliopistossa 15 vuoden ajan. Yhteensä yli 80 pidettyä abikurssia ovat antaneet Marcukselle vahvan käsityksen siitä, millä eväillä ylioppilaskirjoituksiin kannattaa lähteä. Marcus toimii myös Ylen Abitreenien kommentaattorina ja asiantuntijana. Hän on lukion kielten LUKKI-kehittämishankkeen koordinaattori ja Suomen kieltenopettajien liitto SUKOLin hallituksen jäsen.

Kielten opettamisen lisäksi opiskelijoiden jaksamiseen liittyvät kysymykset ovat lähellä Marcuksen sydäntä, ja hänen filosofiansa mukaan opiskelijoiden hyvinvointi tulisi huomioida kaikessa lukio-opiskelussa. Vapaa-aikanaan Marcus lukee dekkareita ja fiilistelee kaikkea barokkiin liittyvää.

Carla Wollsten

Erkki Ylimäki

Musiikin lehtori, Tikkurilan lukio, Vantaa

Erkki Ylimäki toimii musiikin lehtorina Tikkurilan lukiossa. Hänellä on lisäksi pitkä kokemus musiikin opettamisesta yläkoulussa ja musiikkiopistossa. Erkki toimii myös freelancer-muusikkona pääkaupunkiseudulla. Studeon monipuoliset ja runsaat mahdollisuudet TVT:n järkevään hyödyntämiseen opetuksessa saivat hänet mukaan kirjailijatiimiin. Erkki on mukana tekemässä Studeon lukion MU2-oppimateriaalia.

Sakari Ylimaunu

Opettaja, Sompion koulu

Sakari Ylimaunu opettaa äidinkieltä ja kirjallisuutta Sompion koulussa Keravalla. Studeossa Sakaria kiinnostavat uudet pedagogiset työkalut, jotka antavat paljon mahdollisuuksia rakentaa opiskelijalähtöisyyttä, vuorovaikutusta ja yhteyksiä asioiden ja ihmisten välille. Sakari on mukana tekemässä Studeon lukion äidinkielen ja kirjallisuuden oppikirjoja.

Elina Ylitalo

Opettaja, Nöykkiön koulu, Espoo

Elina Ylitalo on uskonnon, historian ja yhteiskuntaopin opettaja. Hän toimii opettajana Nöykkiön koulussa Espoossa. Tieto- ja viestintäteknologian hyödyntäminen sekä oppilaslähtöinen opetus ovat Elinan mielestä oleellinen osa nykyaikaista ja mielekästä oppimista. Studeo tarjoaa tähän erinomaiset puitteet. Oppimateriaalin työstäminen Studeolle sekä sen käyttäminen omassa opetuksessa tuovat tervetullutta vaihtelua sekä omaan että oppilaiden työskentelyyn. Elina kuuluu peruskoulun uskonnon sarjan tekijäryhmään.

Haullasi ei löytynyt yhtään oppikirjailijaa