Fysiikka

FY6 Sähkö (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 19.1.2022

Studeon FY6 Sähkö (LOPS 2021) (2 op) oppimateriaali tarjoaa nykyaikaisen ja innostavan tavan opiskella ja opettaa fysiikkaa. Oppimateriaalissa tutustutaan sähköiseen vuorovaikutukseen ja tasavirtapiireihin havaintojen ja mittausten kautta. Opiskelija harjaantuu käyttämään sähköopin käsitteitä ja malleja sähköilmiöiden ja tasavirtapiirien yhteydessä soveltaen niitä myös esimerkiksi yksinkertaisiin sähkölaitteisiin, aurinkokennoon ja sähköenergian varastoimiseen. Materiaali sisältää ohjeita kokeellisiin töihin ja virtapiirien rakentamiseen. Virtapiirien kvalitatiivisten tarkastelujen lisäksi materiaalissa on esitetty mittauksia hyödyntäen monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Materiaali tarjoaa myös valmiita mittaustuloksia ja videomateriaaleja kokeellista tutkimuksista sekä tietoa sähköturvallisuudesta.

Oppimateriaalin runsaat tehtävät, simulaatiot ja videot harjaannuttavat virtapiirien toiminnan ymmärtämiseen, kytkentäkaavioiden piirtämiseen, mittaustulosten analysointiin ja graafisten esitysten laadintaan sekä mittaustulosten tulkintaan. Selkeät ohjelmisto-ohjeet tukevat opiskelua.