Kertaa yo-kokeisiin
Psykologi

PS Psykologi: repetition (GLP 2021)

Tarja Ala-Heikkilä Clara Nordman Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
16,70 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ett läromedel för repetition och fördjupning av gymnasiets lärokurs i psykologi.

Materialet kan användas i repetitionssyfte vilken läromedelsserie man än använt.

Studeos repetitionsmaterial i psykologi

  • ger de studerande övning i att tänka och argumentera psykologiskt
  • innehåller rikligt med uppgifter samt modellsvar för studerande på alla nivåer
  • innehåller autentiska studentprovssvar på olika nivåer
  • aktiverar de studerande att ta ansvar för det egna lärandet
  • är lätt att använda och driftssäker för lärare och studerande
  • erbjuder utmärkta möjligheter att följa med det elektroniska studentprovets utveckling eftersom läromedlet kontinuerligt uppdateras i enlighet med ny information från SEN.

Läromedlet ger en strukturerad bild av gymnasiets omfattande lärokurs i psykologi. Med hjälp av det kan studerande som studerar självständigt eller under en lärares ledning framskrida enligt en tematiskt uppbyggd lärstig eller enligt eget val välja att repetera ämnen som kräver att de studerande både återkallar stoff i minnet och fördjupar sig. 

Materialet innehåller en stor mängd basuppgifter, vars syfte är att de studerande ska återkalla begrepp och teorier i minnet samt lappa till eventuella kunskapsluckor. De fördjupade och tillämpade uppgifterna handleder de studerande att kombinera kunskap som tagits upp i olika studieavsnitt och att granska fenomen på ett helhetsmässigt, psykologiskt sätt. Med hjälp av materialet blir de studerande förtrogna med flera olika uppgiftstyper och får således god förberedelse för det elektroniska studentprovet.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla