Matematiikka (pitkä)

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Johanna Kylliäinen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.8.2022

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021) antaa opiskelijalle perustan tilastojen ja todennäköisyyslaskennan ymmärtämiseen ja kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Opiskelija oppii havainnollistamaan ja tutkimaan yhden sekä kahden muuttujan tilastoja kaavioiden ja taulukoiden sekä tilastollisten tunnuslukujen avulla. Lisäksi opiskelija perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja laskusääntöihin sekä diskreetteihin todennäköisyysjakaumiin. Oppimateriaalin esimerkkien ja ohjevideoiden avulla opiskelija oppii hyödyntämään taulukkolaskentaohjelmaa tilastollisen aineiston järjestämisessä, analysoimisessa ja esittämisessä. Lisäksi esimerkit opastavat CAS-laskinohjelmiston sujuvaan käyttöön tilastojen ja todennäköisyyslaskennan yhteydessä. Kertaus-luvusta löytyy mahdollisuus kerrata oppimateriaalin sisällöt pakopelin avulla.