Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (pitkä)

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021)

Tom Gladh Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA8 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021) antaa opiskelijalle perustan tilastojen ja todennäköisyyslaskennan ymmärtämiseen ja kehittää opiskelijan medialukutaitoa. Opiskelija oppii havainnollistamaan ja tutkimaan yhden sekä kahden muuttujan tilastoja kaavioiden ja taulukoiden sekä tilastollisten tunnuslukujen avulla. Lisäksi opiskelija perehtyy todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja laskusääntöihin sekä diskreetteihin todennäköisyysjakaumiin. Oppimateriaalin esimerkkien ja ohjevideoiden avulla opiskelija oppii hyödyntämään taulukkolaskentaohjelmaa tilastollisen aineiston järjestämisessä, analysoimisessa ja esittämisessä. Lisäksi esimerkit opastavat CAS-laskinohjelmiston sujuvaan käyttöön tilastojen ja todennäköisyyslaskennan yhteydessä.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla