Kertaa yo-kokeisiin
Kemia

Kemia 9

Tuula Havonen Jenni Hiltunen Saila Juntunen Petteri Mikkonen
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Kemia 9 on opetussuunnitelman mukainen oppimateriaali, joka tarjoaa mahdollisuuden oppilaslähtöiseen opiskeluun ottaen huomioon erilaiset oppimistyylit. Oppimateriaali tarjoaa opettajalle erinomaiset työkalut lähestyä kemian ilmiöitä erilaisten tutkimusten, mallien, videoiden ja simulaatioiden avulla. Oppilaat oppivat arvioimaan omaa oppimistaan ja harjoittelemaan tulevaisuudessa tarvittavia yhteistoimintataitoja.

Materiaali sisältää seuraavia aiheita: hiili alkuaineena, hiilivety-yhdisteet ja niiden ominaisuudet, ihmisen rakennusaineet sekä kestävä luonnonvarojen käyttö. Opitaan suunnittelemaan ja toteuttamaan oma ruoka-ainetutkimus sekä tutustutaan elinkaarianalyysiin, joka kuvaa tuotteiden ympäristövaikutuksia.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla