Kertaa yo-kokeisiin
Engelska

ENA1 Me, My Language and I Engelska (GLP 2021)

Nina Hansén Marjo Inkala Anna Puhakka Antti Tiger
8,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 1.8.2024

Läromedlet utvecklar den studerandes språkliga medvetenhet och den studerande får reflektera över hur den egna språkliga identiteten formas i en mångkulturell värld. Genom intressanta uppgifter och med hjälp av språkprofilen behandlas målen i gymnasiets språkundervisning och hur de står i relation till livslångt lärande och de ungas framtida behov. Texterna handlar om de ungas egen värld och i dem får de studerande möjlighet att fundera runt sin egen självbild, sitt välmående och relationer människor emellan. Med hjälp av läromedlet bekantar sig de studerande med hur det är att studera språk i gymnasiet. Dessutom får de lära sig hur man jobbar med självvärdering och kamratbedömning. I läromedlet strävar vi efter att genomgående använda målspråket så mycket som möjligt.