Matematik (kort lärokurs)

MAB9 Statistik- och sannolikhetsfördelningar (GLP 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sini Kähkönen Öjvind Sandsjoe Jussi Talja Lauri Hellsten
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 22.5.2023

Studeos läromaterial för modulen MaB9 behandlar statistik- och sannolikhetsfördelningar. Läromedlets kapitel inspirerar och utvecklar de mångsidiga kompetenserna och stöder den studerande med mångsidiga exempel, många interaktiva applikationer samt instruktionsvideon för användning av olika program.

Läromaterialet är utformat så att det ska vara lätt för studerandena att också på egen hand gå igenom nytt material vilket betyder att det också lämpar sig bra för flipped learning och distansundervisning. Läromaterialet innehåller mångsidiga uppgifter som stöder och utmanar alla studerande. Matematiska lösningar kan skrivas in direkt i läromaterialet och varje uppgift har modellösningar som studerandena kan se efter att uppgifterna är inlämnade. Materialet innehåller också funktioner som gör det lätt för läraren att följa med alla studerandes prestationer samt gör det lättare att göra en mångsidig bedömning av modulen.

Slutet på varje helhet har ett kapitel "Utvärdera dina kunskaper" som kan användas av studeranden för att reflektera och testa sin kunskap i lärostoffet.