Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (kort lärokurs)

MAB9 Statistik- och sannolikhetsfördelningar (GLP 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sini Kähkönen Öjvind Sandsjoe Jussi Talja Lauri Hellsten Leif Ekrem Bo Sjöholm Henrik Wennman
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos läromedel MAB9 Statistik och sannolikhetsfördelningar (GLP 2021) fördjupar de studerandes kunskaper inom sannolikhetsläran och ger förbättrade färdigheter att hantera statistiska problem. I läromedlet fördjupas kunskapen att arbeta med statistiska mått, så kallade statistika. Sannolikheten för resultat vid upprepade försök beräknas med hjälp av binomialsannolikheten. Dessutom tas olika statistiska fördelningar upp, speciellt binomial- och normalfördelningen. Vi studerar hur man kan göra statistiska förutsägelser med hjälp av begrepp som medelvärdets medelfel och konfidensintervall samt konfidensintervall baserade på relativa fördelningar. Läromedlet innehåller instruktionsvideor, mångsidiga exempel och ett brett utbud av olika uppgifter.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla