Kertaa yo-kokeisiin
Religion

RE2 Kristendomen i världen (GLP 2021)

Markus Finnilä Virpi Loikkanen Clara Nordman Anu-Elina Väkeväinen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet RE2 ger dig redskap att förstå vilken roll kristendomen haft och fortfarande har för kulturen, värderingarna, samhället och individerna. I läromedlet åskådliggörs hur kristendomen har förgrenats i många olika riktningar och vilka varierande uttrycksformer den har fått på olika håll i världen. Du blir bekant med hur de olika riktningarna inom kristendomen uppkommit samt med vilka särdrag, etiska principer och samhällsfunktioner de har. Läromedlet hjälper dig känna igen sådana läromässiga, etiska och praktiska drag som är gemensamma för alla kristna rörelser och kyrkor.

Läromedlet förbättrar din multilitteracitet, din förmåga att tolka och förstå bilder, symboler, texter och kulturer. Den stöder dig när du bildar dig en egen världsåskådning och förbättrar din förmåga att diskutera aktuella frågor som rör kristendom och att delta i dialogen mellan religioner och åskådningar. 

Tack vare Studeos egenskaper sker lärandet både individuellt och i växelverkan med andra med hjälp av många olika slags aktiverande arbetsmetoder och kommunikationsteknologi. Det är lätt för både studerande och lärare att planera, följa med och utvärdera lärprocessen. Aktuellt mediematerial och autentiska källor finns dessutom praktiskt nära till hands.

Bibelverktyget används med tillstånd av Svenska bibelsällskapet. 

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla