Kertaa yo-kokeisiin
Fysik

FY2 Fysik, miljö och samhälle (GLP 2021)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Lea Linna Markus Norrby Timo Tynkkynen
8,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos läromedel FY2 Fysik, miljö och samhälle (GLP2021) erbjuder ett modernt och engagerande underlag för att studera och undervisa fysik. Studieavsnittet fokuserar på energi som ett centralt begrepp i fysiken liksom fysikens betydelse för hållbar utveckling och för att finna lösningar för framtidens miljö- och energiproblem. Läromedlet presenterar aktuella problem och lösningar inom energiförsörjning och diskuterar förnybara energiformer och klimatförändringen. Energisystem analyseras ur individens, miljöns och samhällets perspektiv.

De mångsidiga uppgifterna förklarar och befäster de centrala begreppen och hjälper den studerande att presentera, tolka och tillämpa fördjupad kunskap inom området. Samtidigt uppmuntrar de till samarbete och utveckling av mångsidiga kompetenser. Övningarna ger färdigheter för att delta i diskussioner och beslutsfattande kring miljö och teknologi på olika nivåer vilket uppmuntrar till aktivt och ansvarsfullt medborgarskap. De ger också träning i att använda olika datorprogram som är till nytta i fysik och andra ämnen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla