Fysiikka

FY4 Voima ja liike (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 24.11.2021

Studeon FY4 Voima ja liike (LOPS 2021) (2 op) oppimateriaali tarjoaa nykyaikaisen ja innostavan tavan opiskella ja opettaa fysiikkaa. Oppimateriaalissa tutustutaan liikkeeseen ja voimaan havaintojen ja kokeellisten mittausten kautta. Materiaali tukee fysiikan säilymislakien ymmärtämistä. Opiskelija harjaantuu käyttämään ja soveltamaan voiman ja liikkeen käsitteitä jokapäiväisen elämän, ympäristön, yhteiskunnan ja teknologian ilmiöissä ottaen huomioon myös niihin liittyviä turvallisuusnäkökohtia esimerkiksi liikenteessä ja urheilussa.

Materiaali sisältää ohjeita omien mittausten tekemiseen käyttäen monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa hyväksi, mutta tarjoaa myös valmiita mittaustuloksia ja videomateriaaleja kokeellista mittauksista. Oppimateriaalin runsaat tehtävät tukevat käsitteiden ymmärtämistä ja harjaannuttavat mittaustulosten analysointiin, graafisten esitysten laadintaan sekä mittaustulosten tulkintaan. Hyvät ohjelmisto-ohjeet tukevat fysiikan opiskelua ja antavat hyvän tuen esimerkiksi voimakuvioiden piirtämiseen.