Kertaa yo-kokeisiin
Psykologi

PS 1-5 Repetitionskurs (GLP 2016)

Tarja Ala-Heikkilä Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast Clara Nordman
16,36 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ett kursmaterial för repetition och fördjupning av gymnasiets lärokurs i psykologi

Materialet kan användas i repetitionssyfte vilken läromedelsserie – tryckt eller digital – man än använt.

Studeos repetitionsmaterial i psykologi

  • ger de studerande övning i att tänka och argumentera psykologiskt
  • innehåller rikligt med uppgifter samt modellsvar för studerande på alla nivåer
  • aktiverar de studerande till ansvar för det egna lärandet
  • är lätt att använda och driftssäker för lärare och studerande
  • erbjuder utmärkta möjligheter att följa med det elektroniska studentprovets utveckling eftersom kursmaterialet kontinuerligt uppdateras i enlighet med ny information från SEN

Läromedlet ger en strukturerad bild av gymnasiets omfattande lärokurs i psykologi. Med hjälp av det kan studerande som studerar självständigt eller under en lärares ledning framskrida enligt en tematiskt uppbyggd lärstig eller enligt eget val välja att repetera ämnen som kräver att de studerande både återkallar stoff i minnet och fördjupar sig. Materialet innehåller en stor mängd basuppgifter, vars syfte är att de studerande ska återkalla begrepp och teorier i minnet samt lappa till eventuella kunskapsluckor. Med hjälp av tematiskt ordnade begreppshelheter repeteras fenomen, teorier och begrepp. De fördjupade och tillämpade uppgifterna är gjorda så att de studerande ska kunna kombinera kunskap som tagits upp på olika kurser, och öva sig i att studera fenomen på ett helhetsmässigt, psykologiskt sätt. Med hjälp av materialet blir de studerande förtrogna med flera olika uppgiftstyper och får således god förberedelse för det elektroniska studentprovet.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla