Kertaa yo-kokeisiin
Religion

RE3 Religioner och religiösa rörelser i världen (GLP 2021)

Tarja Ala-Heikkilä Markus Finnilä Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Clara Nordman Anu-Elina Väkeväinen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeos RE3-läromedel gör de studerande bekanta med religionerna i Indien, Kina och Japan samt naturreligioner och nyreligiösa rörelser. I läromedlet framgår åskådligt tack vare rikligt bild- och videomaterial samt aktuellt medieinnehåll hur dessa religioner påverkar människors privatliv, sociala relationer och olika skeden under livscykeln samt hela kulturer och samhällen. De studerande lär sig känna igen inflytande från många av världens religioner och religiösa rörelser såväl där de uppkommit och traditionellt funnits som i västvärlden.

Med hjälp av läromedlet utvecklas de studerandes religiösa allmänbildning samt deras läskunnighet i anslutning till religioner och medier. Mångsidiga uppgifter hjälper de studerande utveckla sina kunskaper och färdigheter gällande religiösa föreställningar, värderingar och traditioner. Detta hjälper dem vara aktiva i religionsdialog, arbetsliv och internationella miljöer.

Tack vare Studeos egenskaper sker lärandet både individuellt och i växelverkan med andra med hjälp av många olika slags aktiverande arbetsmetoder och kommunikationsteknologi. Det är lätt för både studerande och lärare att planera, följa med och utvärdera lärprocessen.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla