Kertaa yo-kokeisiin
Psykologia

PS4 Tunteet ja mielenterveys (LOPS 2021)

Tarja Ala-Heikkilä Lauri Nummenmaa Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Opiskelijaa aktivoiva oppimateriaali ohjaa ymmärtämään tunteiden ja psyykkisen itsesäätelyn merkitystä ihmisen toiminnassa. Opiskelija oppii erittelemään ja arvioimaan hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavia tekijöitä ja tarkastelemaan asiantuntevan kriittisesti median hyvinvointiin liittyvää viestintää. Monipuoliset tehtävät ohjaavat opiskelijaa soveltamaan tietoa omaan elämäänsä ja kehittämään omia hyvinvointi- ja vuorovaikutustaitojaan. Eläytymistä tukevien materiaalien kautta opiskelija hahmottaa mielenterveyshäiriöitä kokemuksellisella tasolla sen lisäksi, että niistä on tarjolla vankkaa teoreettista taustatietoa. Pedagogisesti tarkkaan suunnitellut tehtävät tukevat tiedon rakentelua ja kehittävät vuorovaikutus- ja ajattelutaitoja, tutkimusten arviointia sekä itseohjautuvuutta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla