Kertaa yo-kokeisiin
Englanti

Englanti 8: Lights

Heini Karpuk Manna King Taru Kuronen Riikka Mäkinen
13,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Englanti 8: Lights -oppimateriaalissa oppilas jatkaa matkaa englanninkielisessä maailmassa. Kahdeksannen luokan oppimateriaalissa oppilas tutustuu Euroopan ja Afrikan englanninkielisiin valtioihin ja laajentaa kielellistä osaamistaan maantuntemuksen ja kulttuuritietouden lisäksi arkielämän tilanteissa. Tekstien ja tehtävien monipuolisuus kehittävät oppilaan ymmärrystä englannin kielen rakenteista ja kannustavat oppilasta rohkeaan kielenkäyttöön. Oppimateriaalin tekstien aihepiirit on valittu nuorten maailmasta motivoimaan oppimista.

Oppimateriaalissa on otettu erityisesti huomioon sekä alas- että ylöspäin eriyttäminen. Oppilas pääsee myös asettamaan omat tavoitteet opiskelulleen ja pystyy etenemään niiden mukaan. Oppimateriaali mukautuu koulujen vuosiviikkotunteihin ja sisältää materiaalia myös 9. luokalle vuosiviikkotunneista riippuen. Materiaalin ajankäyttösuunnitelma löytyy opettajan oppaasta.

Oppimateriaalin aloittaa Welcome-jakso, jossa oppilas tutustuu oppimateriaaliin ja kertaa aiemmin opiskeltuja aiheita.

Oppimateriaalissa on selkeä rakenne, jonka avulla oppilas etenee tutuista kielenkäyttötilanteista haastavampiin:

  • Jaksojen (Unit) johdantoluvuissa oppilas tutustuu aihepiirin keskeisimpään sanastoon ja asettaa tavoitteet omalle opiskelulleen. 
  • Text-luvuissa oppilas syventää kielitietouttaan jakson aihepiiristä erilaisten tekstityyppien avulla. 
  • Talk-osiossa oppilas harjoittelee kohteliaita kielenkäyttömalleja erilaisissa arkisissa viestintätilanteissa sekä ääntämistä. 
  • Grammar-osiossa oppilas harjoittelee englannin kielen keskeisimpiä rakenteita.
  • Focus-osiossa oppilas keskittyy kehittämään kielenopiskelutaitojaan. 
  • Culture-luvussa oppilas syventää kulttuurin tuntemustaan englanninkielisestä maailmasta. 
  • Challenge-osiossa oppilas haastaa itseään lisätehtävillä ylöspäin eriyttävästi.
  • Wrap up -kertausluvussa oppilas kertaa jakson tärkeimmät sisällöt sekä tekee itsearvioinnin.
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla