Kertaa yo-kokeisiin
Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI7 Vuorovaikutus 2 (LOPS 2021)

Minna Artimo Hanna Ontero Jaana Ristimäki
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon ÄI7-oppimateriaalissa Vuorovaikutus 2 syvennetään vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja. Materiaalissa perehdytään vuorovaikutuksen perusteisiin myös digitaalisessa ympäristössä. Opiskelija harjaantuu erilaisten puheenvuorojen rakentamiseen ja esittämiseen sekä oppii analysoimaan ja arvioimaan puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä.

Monipuoliset ja kannustavat tehtävät vahvistavat esiintymisrohkeutta ja auttavat kehittämään esiintymistaitojen eri osa-alueita pala palalta. Materiaali tukee esiintymisjännityksen hallintaa, ilmaisutaitojen kehittämistä ja vuorovaikutussuhteen luomista yleisön kanssa. Näiden taitojen kartuttaminen on keskeisessä asemassa, kun tavoitellaan myönteisiä esiintymiskokemuksia.

Erilaisten puhuttujen tekstien analyysia ja tuottamista harjoitellaan oppimateriaalia varten tuotettujen videoiden sekä autenttisen video-, kuva- ja tekstimateriaalin avulla. Lukujen yhteenvedot ja sanastot sekä S2-tehtävät myös mahdollistavat sujuvan äidinkielen ja kirjallisuuden ja suomen kielen ja kirjallisuuden yhdistämisen samalle opintojaksolle.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla