Kertaa yo-kokeisiin
Ruotsi

Ruotsi 6: Tillsammans i Norden

Henna Kautto Laura Saarman-Töringe
13,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ruotsi 6: Tillsammans i Norden on sähköinen oppimateriaali 6. luokalta alkavan B-ruotsin opiskeluun. Oppimateriaali on uuden opetussuunnitelman (OPS 2014) mukainen ja suunniteltu opettajan ja oppilaiden tarpeet ja lähtökohdat huomioiden. Oppimateriaalissa käsitellään OPSissa mainittuja aihepiirejä ja arjen tilanteita. Lisäksi tutustutaan erilaisiin kulttuureihin ja harjoitellaan kielen opiskelutaitoja. Oppimateriaali innostaa oppilaan tekemään havaintoja ruotsin kielestä ja rohkaisee käyttämään kieltä erilaisissa arjen viestinnällisissä tilanteissa. Materiaali sisältääkin runsaasti suullisia ja toiminnallisia harjoituksia.

Ruotsi 6: Tillsammans i Norden huomioi monikanavaisuuden ja monilukutaidon: se sisältää runsaasti audio- ja videomateriaalia sekä erilaisia kirjoitettuja tekstejä. Linkitykset nettisivuille vievät autenttisten tekstien ääreen.

Oppimateriaalissa on selkeä rakenne, joka kattaa kielen ja kulttuurin eri osa-alueet:

  • Kukin jakso alkaa vloggauksella, jossa 6.-luokkalaiset Maria ja Christian keskustelevat ja johdattavat aiheen pariin.

  • Kuvasanastot vievät oppimaan uutta sanastoa havainnollisesti.

  • Selkeissä tekstikappaleissa seikkailevat suomenruotsalainen Isak, ruotsalaiset Emily ja Ali sekä norjalainen Line. Teksteistä on myös helpotetut versiot alaspäin eriyttämään.

  • Kielitietoluvuissa uudet rakenneasiat käsitellään oppilaslähtöisesti ja funktionaalisesti.

  • Kulttuuriluvuissa tutkitaan suomenruotsalaista ja pohjoismaista kulttuuria 6.-luokkalaista kiinnostavista näkökulmista.

  • Ääntämisluvuissa paneudutaan ruotsin kielen ääntämiseen.

  • Kaikissa luvuissa on runsaasti harjoituksia, jotka on luokiteltu tason mukaan – niiden avulla on helppo toteuttaa eriyttämistä.

Materiaali sisältää myös koetehtävät kustakin jaksosta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla