Uskonto

UE5 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa (LOPS 2021)

Markus Finnilä Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Anu-Elina Väkeväinen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 30.1.2022

Studeon UE5-oppimateriaali käsittelee uskonnon ja taiteen suhdetta ja vuorovaikutusta. Siinä tarkastellaan, kuinka uskonnot ovat käyttäneet symboleita ja taiteen eri muotoja ilmaistakseen kertomuksiensa ja opetustensa sisältöä, ja toisaalta kuinka uskonnot ovat vaikuttaneet maalliseen taiteeseen ja populaarikulttuuriin. Tarkastelun kohteena ovat niin arkkitehtuuri, kuvallinen kulttuuri kuin musiikki ja esittävä taidekin. Runsaan kuvituksen, esimerkkien ja tehtävien avulla opiskelija voi oppia tunnistamaan uskonnollisia teemoja, symboleita ja myyttejä sekä perinteisestä että nykytaiteesta, mutta yhtä lailla myös ajankohtaisesta populaarikulttuurista.

Studeon oppimateriaalien ominaisuuksien ansiosta oppiminen tapahtuu yksilöllisesti ja vuorovaikutuksessa toisten kanssa monenlaisten toiminnallisten työtapojen ja viestintäteknologian avulla. Opiskelijan oman oppimisprosessin tavoitteellinen suunnittelu, seuraaminen ja arviointi on helppoa niin opiskelijalle itselleen kuin opettajalle.