Kertaa yo-kokeisiin
Ruotsi

RUB14 Ympäristömme (LOPS 2021)

Heli Kähkönen Reetta Bekkedal Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaalin teemoina ovat kulttuurinen moninaisuus, erilaiset identiteetit, arvot, psyykkinen ja fyysinen terveys sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Opiskelija harjoittelee erityisesti oman mielipiteen ilmaisemista sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija tuottaa myös omia mielipidekirjoituksia. Tekstit käsittelevät erilaisia elinympäristöjä sekä maahanmuuttoa, Z-sukupolvea ja sen arvoja, sukupuoli-identiteettiä, terveyttä eri näkökulmista sekä rahankäyttöä. Oppimateriaalin kulttuuriluvussa tutustutaan Tanskaan.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla