Kertaa yo-kokeisiin
Historia

Alakoulun historia

Niko Hurme Soile Varis
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Alakoulun historia on oppilasta aktivoiva ja innostava oppimateriaali. Se sukeltaa historiaan kysymysten, tutkimisen ja tarinoiden kautta. Oppimateriaalissa panostetaan elämyksellisyyteen kuvien, audioiden, videoiden ja monipuolisten tekstien avulla. Erilaiset elementit tukevat oppilaan monilukutaitoa ja innostavat oppimaan.

Historian taitoihin ja sisältöihin tutustutaan monien mielenkiintoisten tehtävien kautta. Mukana on perustaitoja mittaavia monivalintatehtäviä sekä runsaasti syventäviä ja soveltavia tehtäviä. Oppilaat pääsevät pohtimaan, kirjoittamaan, keskustelemaan ja esittämään mielipiteitään. Materiaali johdattaa oppilaita myös pois ruudun ääreltä esittämään, tekemään, piirtämään ja liikkumaan. Oppimateriaali kannustaa edelleen myös kynän ja vihkon käyttöön. Tehtävät ovat mietitty ikätasolle sopiviksi ja niissä käytetään apuna oppilaan omaa kokemusmaailmaa.

Opettajalle materiaali on selkeä ja helppokäyttöinen valmis kokonaisuus, joka mahdollistaa myös oppilaiden itsenäisen työskentelyn. Runsas opettajan opas tukee opettajan työtä ja auttaa oppituntien suunnittelussa. Oppimateriaalin avulla opetussuunnitelman toteuttaminen sujuu vaivattomasti. Alakoulun historia toimii mainiosti myös monialaisesti yli oppiainerajojen. Materiaali sisältää ideoita muun muassa kuvataiteeseen ja äidinkieleen.

Studeon edistyksellinen alusta palvelee historian opiskelua monella tavalla. Historiallisen tiedon hankkiminen, historian ilmiöiden ymmärtäminen, tulkinnat, lähteet ja syy-seuraussuhteet käsitellään materiaalissa oppilaan ikätasoon sopivalla tavalla. Oppimisesta tulee materiaalin avulla monipuolista, koska sähköisen materiaalin mahdollisuuksien rinnalla kulkee jatkuvasti yhdessä tekeminen ja toiminnallisuus.

Historian oppimateriaali sopii erilaisille oppijoille. Jokaiseen lukuun saa vaihdettua helpotetun näkymän, joka tarkoittaa helpotettua tekstiä ja karsittua sisältöä luvusta. Luvun tekstit voi myös kuunnella. Luvun ensimmäiset tehtävät tukevat luokan jokaisen oppilaan oppimista. Oppimateriaalissa on myös monia lisätietotekstejä ja soveltavia tehtäviä, joiden avulla oppilas voi syventää osaamistaan. Nämä ominaisuudet auttavat opettajaa eriyttämään opiskelua jokaiselle sopivaksi.

Oppimateriaali tuo myös arviointiin monia apuvälineitä. Opettajan opas, valmis koetehtäväpankki, valmiit itsearvioinnit jaksoissa sekä automaattinen tiedonkeruu oppilaiden tekemistä harjoituksista tekevät arvioinnista jatkuvaa, helppoa ja monipuolista.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla