Englanti

ENA3 Creative Minds (LOPS 2021)

Marjo Inkala Suvi Järvenpää Anna Puhakka Antti Tiger
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 03/2021

Oppimateriaalin avulla opiskelijat syventävät kulttuurintuntemustaan sekä tarkastelevat arvoja ja merkityksiä, jotka taiteen kautta välittyvät. Oppimateriaalissa tutustutaan kulttuurin koko kirjoon - ajankohtaisiin ilmiöihin, englanninkielisiin klassikoihin, sarjakuvasankareihin, 3D elokuviin ja tietokonegrafiikkaan, National Geographic valokuvaajaan, kirja-arvosteluihin, lyhytkertomuksiin, sekä taiteilijoihin, jotka haluavat vaikuttaa yhteiskuntaan. Opiskelijat pääsevät kokoamaan omat kulttuuriportfolionsa tai -julkaisun, joiden kautta he voivat ilmaista itseään vapaasti ja tuoda kiinnostuksen kohteitaan esille luovalla tavalla. Laaja kirjoitussuoritusten ohje- ja tehtäväpaketti valmistaa myös ylioppilaskokeeseen.