Matematik (lång lärokurs)

MAA7 Integralkalkyl (GLP 2021)

Heidi Nylund Bo Sjöholm Anders Svartström Tom Gladh Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Tom Ahlberg Anna-Lena Juslin
16,50 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 19.12.2022

MAA7 Integralkalkyl (GLP 2021) ger studerande nya metoder för att skapa och forska i matematiska modeller och göra matematiska resonemang. Läromedlet hjälper studerande att ta till sig de grundläggande begreppen inom integralkalkyl, primitiv funktion och bestämd integral, både med algebraiska och grafiska metoder.

Förutom mångsidiga exempel innehåller kapitlen interaktiva appletar och relaterade undersökningsuppgifter, vilka underlättar förståelsen. Att lära sig använda programvaran stöds av tydliga instruktioner, exempel, instruktionsvideon och modelllösningar för uppgifter. Studerande lär sig att använda program för att studera kurvor och rotationskroppar och i tillämpningar relaterade till dem. De modelllösningar som finns till uppgifterna hjälper studerande att analysera sina egna lösningar och tränar studerande att bilda exakt motiverade slutsatser.