Kertaa yo-kokeisiin
Psykologi

PS1 Den aktiva och lärande människan (GLP 2021)

Clara Nordman Minna Nummenmaa Marjo Tavast Anu-Elina Väkeväinen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Läromedlet presenterar psykologiska perspektiv på människans aktivitet med hjälp av exempel på intressanta psykologiska undersökningar, som väcker de studerandes nyfikenhet och intresse. De studerande får grundläggande kunskap om biologiska, sociala och kulturella samt psykiska faktorer som inverkar på människans aktivitet. Målsättningen är att handleda dem att tillämpa psykologisk kunskap för att främja sitt välbefinnande och utveckla sina inlärningsfärdigheter. De studerande fördjupar sig dessutom i ett valfritt fenomen som anknyter till välbefinnande och övar sig i att söka information samt tänka och argumentera psykologiskt. Materialet erbjuder de studerande ett stort antal mångsidiga och aktiverande uppgifter för såväl individuellt som kollaborativt kunskapsbygge och läraren en mångfald av lektionsidéer. Med hjälp av uppgifterna lär sig de studerande att observera och reflektera över människans aktivitet med hjälp av psykologiska begrepp och modeller samt att kritiskt granska den forskning som kunskapen bygger på. Samtidigt utvecklas de mångsidiga framtida kompetenserna.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

I läromedlet ingår även ett Abittiprovpaket med provuppgifter som kan redigeras.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla