Kertaa yo-kokeisiin
Kemia

KE Kemian kertaus (LOPS 2021)

Jari Ahonen Suula Arppe Elina Lieko
16,70 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon Kemian kertaus -oppimateriaalissa täydennetään ja syvennetään osaamista lukion kemian eri osa-alueilla. Oppimateriaalissa tutustutaan ylioppilaskokeen ja eri valintakokeiden rakenteisiin sekä kokeiden vastaustekniikkaan. Lisäksi materiaalissa harjoitellaan kokeissa tarvittavien ohjelmistojen käyttöä muun muassa ohjelmistovideoiden avulla. Oppimateriaalin jokaisessa luvussa on runsaasti eritasoisia tehtäviä, joiden avulla opiskelija voi kerrata kemian keskeisiä käsitteitä, ilmiöitä, sovelluksia ja laskuja. Jokaiseen lukuun on liitetty ylioppilaskokeiden ja eri alojen valintakokeiden kaltaisia tehtäviä. Näihin tehtäviin on liitetty mallivastausten lisäksi pisteytysohjeet myös opiskelijalle YTL:n ohjeita mukaillen. Materiaalissa tutustutaan myös ajankohtaiseen luonnontieteelliseen ja teknologiseen tutkimukseen. Oppimateriaali tukee kokonaiskuvan muodostumista lukion kemiasta. Materiaali toimii hyvin myös itseopiskelussa ja omatoimisessa kertaamisessa. Tätä materiaalia voi käyttää minkä tahansa lukion kemian kirjasarjan ohella kertaamisen apuna.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla