Elämänkatsomustieto

ET4 Katsomukset (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 24.11.2022

Oppimateriaalissa tutustutaan tekstien ja aineistojen avulla kiinnostavasti katsomuksellisiin kysymyksiin, eri maailmankatsomuksiin sekä niiden historiaan. Opiskelija saa tietoa katsomusten ilmenemisestä ihmisten elämäntavoissa, arjessa ja juhlissa. Katsomuksiin liittyvä oikea tieto auttaa ymmärtämään ja arvioimaan kriittisesti niiden merkitystä ja vaikutuksia. Innostavien ja eritasoisten harjoitusten avulla opiskelija oppii omaan elämänkatsomukseensa ja identiteettiinsä liittyviä käsitteitä ja perusteita. Taito katsomusdialogiin kehittyy oppimateriaalin tekstien ja harjoitusten kanssa. Oppimateriaali sopii niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun.