Kertaa yo-kokeisiin
Kemia

KE6 Kemiallinen tasapaino (LOPS 2021)

Jari Ahonen Suula Arppe Elina Lieko
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

KE6 Kemiallinen tasapaino (LOPS 2021) tutustuttaa tasapainoreaktioihin ja kemiallisen reaktion nopeuteen sekä siihen vaikuttaviin tekijöihin. Oppimateriaalissa syvennytään tarkastelemaan kemiallisen tasapainon käsitettä, happo-emäsreaktioita, pH-asteikkoa ja puskuriliuoksia. Opintojaksolla opetellaan hyödyntämään mittausautomaatiota, analysoimaan mittausdataa, esittämään tuloksia graafisesti sekä selittämään reaktiota kuvaajien, taulukoiden ja laskujen avulla. Oppimateriaalista löytyy runsaasti ohjevideoita YTL:n koejärjestelmistä löytyvien sovellusten käyttöön. Lisäksi oppimateriaali tarjoaa oppimisen tueksi videoita kokeellisista tutkimuksista sekä erilaisia animaatioita. Oppimateriaalissa painottuvat hyvinvointiosaamisen sekä eettisen ja ympäristöosaamisen laaja-alaiset tavoitteet. Opiskelijan oppimista tukevat kattavat malliratkaisut, ohjevideot ja laaja sanasto opintojakson keskeisistä käsitteistä. Oppimateriaalissa on myös kattavat ohjeet opettajalle.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla