Kemia

KE6 Kemiallinen tasapaino (LOPS 2021)

Suula Arppe Elina Lieko Marko Telenius Jari Ahonen
14,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 2.6.2023

Ke6 Kemiallinen tasapaino (LOPS 2021) tutustuttaa kemiallisen reaktion nopeuteen ja siihen vaikuttaviin tekijöihin sekä tasapainoreaktioihin. Kurssilla opetellaan analysoimaan mittausdataa tekemällä siitä graafisia kuvaajia sekä selittämään reaktiota kuvaajien, taulukoiden ja laskujen avulla. Oppimateriaalin sovellukset ovat YTL:n koejärjestelmästä löytyviä sovelluksia, jotka valmistavat hyvin ylioppilaskirjoituksiin. Moduulissa tarkastellaan reaktionopeuden lisäksi kemiallisen tasapainon käsitettä ja tarkastellaan sitä kvantitatiivisesti ja kvalitatiivisesti. Moduulissa painottuvat hyvin-vointiosaamisen sekä eettisen ja ympäristöosaamisen laaja-alaiset tavoitteet.