Psykologia

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021)

Tarja Ala-Heikkilä Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 30.11.2021

MUOKATTAVA Innostava oppimateriaali auttaa opiskelijaa kehittämään kypsää psykologista ajattelua, kestämään tiedon ristiriitaisuutta ja muodostamaan tasapainoisen kokonaiskuvan ihmisen toimintaa ja erilaisuutta selittävistä tekijöistä. Arjesta tuttua ihmisen toimintaa tarkastellaan useiden esimerkkien valossa persoonallisuuden sekä tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksessa muodostuvana kokonaisuutena. Ajatteluun haastavat ja uteliaisuutta virittävät tehtävät ohjaavat ymmärtämään keskeisiä yksilöiden välisiä eroja selittäviä teorioita ja pohtimaan persoonallisuuden monikerroksisuutta. Tehtävät tarjoavat erinomaisia välineitä oman identiteetin ja ihmiskäsityksen rakentamiselle. Lisäksi opiskelija oppii soveltamaan psykologian tietoja erilaisuuden ymmärtämiseen ja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen. Oppimateriaali tukee ehyen kokonaisnäkemyksen muodostamista psykologian perusteista ja tutkimuksellisuudesta auttaen nivomaan yhteen aiemmin opittua ja uutta tietoa.