Kertaa yo-kokeisiin
Psykologia

PS5 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen (LOPS 2021)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Innostava oppimateriaali auttaa opiskelijaa kehittämään kypsää psykologista ajattelua, kestämään tiedon ristiriitaisuutta ja muodostamaan tasapainoisen kokonaiskuvan ihmisen toimintaa ja erilaisuutta selittävistä tekijöistä. Arjesta tuttua ihmisen toimintaa tarkastellaan persoonallisuuden sekä tilannetekijöiden ja kulttuurin vuorovaikutuksessa muodostuvana kokonaisuutena useiden esimerkkien avulla. Ajatteluun haastavat ja uteliaisuutta virittävät tehtävät ohjaavat ymmärtämään keskeisiä yksilöiden välisiä eroja selittäviä teorioita ja pohtimaan persoonallisuuden monikerroksisuutta. Tehtävät tarjoavat erinomaisia välineitä oman identiteetin ja ihmiskäsityksen rakentamiselle. Lisäksi opiskelija oppii soveltamaan psykologian tietoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseen ja ihmisten keskinäisen erilaisuuden ymmärtämiseen. Oppimateriaali tukee ehyen kokonaisnäkemyksen muodostamista nivomalla yhteen sekä aiemmin opittua ja uutta tietoa että psykologian perusteita ja tutkimuksellisuutta.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla