Englanti

ENA6 Future Opportunities (LOPS 2021)

Marjo Inkala Anna Puhakka Antti Tiger
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 09/2021

Oppimateriaalin avulla opiskelija pääsee pohtimaan englannin kielitaidon mahdollistamia tulevaisuuden suunnitelmia ja innostuu elinikäisestä oppimisesta. Muuttuvassa maailmassa kielitaito on valtava sosiaalinen pääoma ja sen avulla voi lähteä opiskelemaan tai työskentelemään ulkomaille. Opiskelija tutustuu aitojen nuorten tekemiin valintoihin, tulevaisuuden ilmiöihin, yrittäjyyteen, vuorovaikutustaitojen merkitykseen työnhaussa ja talousasioihin, jotka liittyvät itsenäistyvän nuoren elämänpiiriin. Tarjolla on erilaisia tekstilajeja ja laaja projektijakso, jotka tukevat jatko-opintoihin ja työelämään pyrkimistä. Kieliprofiilia päivitetään mm. kielitaidon itsearvioinnin, ansioluettelon sekä muodollisen saatekirjeen osalta. Oppimateriaali antaa myös eväät yliopisto-opintojen kokeilemiseen jo lukioaikana!