Kertaa yo-kokeisiin
Religion

RE6 Religion, vetenskap och medier (GLP 2021)

Liisa Franssila-Ylinen Virpi Loikkanen Clara Nordman Anu-Elina Väkeväinen
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)
Tulossa 6.8.2024

I Studeos RE6-läromedel granskas vetenskaplig religionsforskning samt religion i medier. De studerande fördjupar sig i religionsforskning genomed m att bekanta sig med olika vetenskapsgrenar där man studerar religion samt aktuella forskningsområden. Förhållandet mellan medier och religion granskas ur många olika synvinklar, vilket fördjupar de studerandes mediefärdigheter och religiösa läskunnighet. Läromedlet behandlar bland annat hur medier slår upp religionsrelaterade nyheter, hurdana teman de behandlar samt vilken bild de ger av religioner. Olika sätt att använda medier inom religioner granskas likaså. Fallbeskrivningar av religiösa nyheter, aktuella ämnen och analysuppgifter hjälper de studerande tillämpa sina kunskaper.

Tack vare Studeos egenskaper sker lärandet både individuellt och i växelverkan med andra med hjälp av många olika slags aktiverande arbetsmetoder och kommunikationsteknologi. Det är lätt för både studerande och lärare att planera, följa med och utvärdera lärprocessen. I läromedlet handleds de studerande också att producera ett religionsrelaterat medieinnehåll, göra en medieanalys eller genomföra en liten religionsrelaterad undersökning.