Kertaa yo-kokeisiin
Kemi

KE3 Molekyler och modeller (GLP 2021)

Suula Arppe Ali Grönqvist Elina Lieko
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

KE3 Molekyler och modeller (GLP 2021) erbjuder ett motiverande sätt att studera kemi i en digital inlärningsmiljö. Experimentellt arbete, undersökande arbetssätt, observationer samt att dra slutsatser är centrala färdigheter i kemistudierna. I Studeos läromedel KE3 undersöker vi kolföreningar samt deras struktur och egenskaper. Digitala hjälpmedel används för att skapa modeller av molekyler och analysera mätvärden. I läromedlet behandlas experimentella forskningsmetoder på ett mångsidigt sätt och vi bekantar oss med spektroskopiska metoder och hurdana spektrum de resulterar i. I de experimentella arbetena övar vi oss att undersöka ämnens struktur och egenskaper samt analysera spektrum. Utvecklingen av den studerandes tänkande och förståelse av fenomen får stöd av öppet material på internet, videor och animationer som används för att konkretisera kemiska fenomen på mikronivå. Kolföreningarnas betydelse i den studerandes liv undersöks med tanke på hälsan och välbefinnandet. I läromedlet poängteras målen för kompetens för välbefinnande, samhällelig kompetens, tvärvetenskaplig och kreativ kompetens samt global och kulturell kompetens. Mångsidiga uppgifter på olika nivå förbereder den studerande för uppgiftstyperna i det digitala studentprovet.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla