Kertaa yo-kokeisiin
Yhteiskuntaoppi

YH1 Suomalainen yhteiskunta (LOPS 2021)

Tiina Aikoma Soile Tuominen Ville Valkeapää Niina Väntänen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

YH1 Suomalainen yhteiskunta vie opiskelijan tutkimaan suomalaista yhteiskuntaa. Keskiössä on osallistuvan ja yhteiskunnallista tietoa analysoivan kansalaisen näkökulma. Sisältöjä ovat demokratia, oikeusvaltio, paikallinen ja globaali vaikuttaminen, yhteiskunnan valtarakenteet, hyvinvointivaltion kehitys, kansalaisen oikeudet ja vapaudet, media sekä Suomen väestö ja sen muutokset.

Oppimateriaali ohjaa hakemaan monipuolista ja ajankohtaista tietoa eri lähteistä ja aineistoista tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen ja lähdekritiikkiä unohtamatta. Tehtävissä harjoitellaan yhteiskunnallisten asioiden kriittistä pohdintaa, omien tulkintojen esittämistä sekä selkeää argumentointia.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä. Uudistunut tekstintarkistustyökalu nopeuttaa esseevastausten tarkistamista. Lukujen keskeisimmät määritelmät on koottu oppimateriaalin loppuun sanastoksi.
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla