Kertaa yo-kokeisiin
Elämänkatsomustieto

ET2 Minä ja yhteiskunta (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Demokratiassa ja avoimessa yhteiskunnassa kansalaiselta vaaditaan paljon. Minä ja yhteiskunta -oppimateriaali johdattaa aktiivisen kansalaisuuden ja vaikuttamisen maailmaan. Aiheina ovat muun muassa maailmankuvan rakentaminen, kriittinen ajattelu, globaalisti kestävä tulevaisuus sekä yksittäisen kansalaisen vaikuttamisen keinot ajankohtaisten esimerkkien kautta. 

Teemoja lähestytään ajankohtaisista ja ajattelevien nuorten näkökulmista. Oppimateriaali haastaa nuoren ajattelemaan ja tarkastelemaan mediaa ja vaikuttamista kriittisesti. Tarjolla on ajatuksia ja sosiaalisia tosiasioita, joita opiskelemalla on helpompi hahmottaa maailmaa ja vaikuttamista sekä yhdenvertaisuuden ihannetta. Vakavien aiheiden kuten holokaustin ja vihapuheen lisäksi aiheet liittyvät arkisiin vaikutusmahdollisuuksiin ja yksilön kykyyn vaikuttaa ympäristöönsä positiivisesti. Opettajan tueksi on muun muassa videovinkkejä.

Tekstien lisäksi materiaali sisältää monipuolisia harjoituksia ja ajatushaasteita sekä opettajan oppaan. Oppimateriaali sopii niin luokkaopetukseen kuin itsenäiseenkin opiskeluun.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä.

Opettajan opas sisältää muokattavat diapohjat jaksoittain ja lisävinkkejä oppitunnin pitämiseen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla