Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (lång lärokurs)

MAA3 Geometri (GLP 2021)

Jani Hannula Lauri Hellsten Heidi Nylund Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Bo Sjöholm Anders Svartström
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

I läromedlet MAA3 Geometri repeteras och fördjupas kunskaperna i plan- och rymdgeometri från grundskolan. Målet är att den studerande ska lära sig att uttrycka och avbilda två- och tredimensionella situationer. Studeranden lär sig att visa geometriska egenskaper och motivera sina lösningar genom att använda geometriska satser. Läromedlets instruktionsvideor och uppgifternas modellsvar ger en bra grund för användningen av programmen i studentprovets A-del såväl som B-del vid lösningen av geometriska problem. Tack vare de interaktiva undersökningsuppgifterna är det enkelt att undersöka figurer och kroppar, och upptäcka egenskaper hos dem. De mångsidiga kompetenserna kopplas in i geometrin på ett naturligt sätt.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla