Kertaa yo-kokeisiin
Psykologi

PS5 Människan som individ och social varelse (GLP 2021)

Minna Nummenmaa Marja Oilinki Marjo Tavast Clara Nordman
17,20 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Detta inspirerande läromedel hjälper de studerande att utveckla moget psykologiskt tänkande, uthärda att information kan vara motstridig samt bilda sig en balanserad helhetsbild av faktorer som förklarar människans aktivitet och skillnader mellan människor. Vardaglig och bekant mänsklig aktivitet granskas med hjälp av exempel som en helhet bestående av växelverkan mellan personlighet, situationsfaktorer och kultur. Via uppgifterna, som utmanar tänkandet och väcker nyfikenhet, lär sig de studerande att förstå centrala teorier som förklarar individuella skillnader och reflektera över personlighetens många skikt. Uppgifterna erbjuder de studerande utmärkta redskap för att bygga upp den egna identiteten och människosynen. De lär sig dessutom tillämpa psykologisk kunskap för att bygga upp en hållbar framtid och förstå olikheter mellan människor. Läromedlet hjälper de studerande att bygga upp en sammanhängande helhetsbild genom att knyta samman sådant de lärt sig tidigare med ny kunskap, psykologins grunder och dess forskningsbaserade karaktär.

Samarbetsgruppen för läromedelsunderstöd (Föreningen Konstsamfundet, Lisi Wahls stiftelse för studiebidrag, Svenska folkskolans vänner och Svenska Kulturfonden) har understött översättningen av detta läromedel, ett stort tack!

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla