Kertaa yo-kokeisiin
Fysiikka

FY5 Jaksollinen liike ja aallot (LOPS 2021)

Johanna Jauhiainen Lea Linna Timo Tynkkynen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon FY5 Jaksollinen liike ja aallot (LOPS 2021) oppimateriaali tarjoaa nykyaikaisen ja innostavan tavan opiskella ja opettaa fysiikkaa. Oppimateriaalissa tutkitaan kokeellisesti tasapainoa kiertymisen suhteen, mekaanista värähtely- ja aaltoliikettä sekä ympyräliikettä soveltaen sitä planetaariseen liikkeeseen. Mekaanisen värähtelyn ja äänen tutkimuksissa opiskelija harjaantuu käyttämään käsitteitä ja mallintamaan jaksollista liikettä. Äänen fysikaalisia ominaisuuksia tutkittaessa huomioidaan myös, miten esimerkiksi melu ja musiikin kuuntelu vaikuttavat hyvinvointiin. 

Simulaatiot ja videot tukevat fysiikan ymmärtämistä. Monipuoliset mittaukset ja tehtävät tukevat tiedon hankintaa ja esittämistä tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Tehtävät sisältävät myös valmiita mittaustuloksia analysoitavaksi. Selkeät ohjelmisto-ohjeet antavat hyvän tuen ilmiöiden tutkimiseen ja mallintamiseen, kuten sinifunktioiden sovittamiseen ja FFT-analyysiin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla