Kertaa yo-kokeisiin
Matematiikka (pitkä)

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (LOPS 2021)

Tom Gladh Jani Hannula Jooseppi Järvinen Juha-Pekka Pentikäinen Jessica Salminen-Saari
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA11 Algoritmit ja lukuteoria (LOPS 2021) johdattaa opiskelijan lukuteorian perusteisiin sekä tukee opiskelijan algoritmisen ajattelun ja ohjelmointitaitojen kehittymistä. Oppimateriaalin monipuoliset ja vuorovaikutteiset sovelmat sekä niihin liittyvät havaitsemistehtävät tukevat uusien käsitteiden ja ohjelmointiperiaatteiden oppimista. Lukujen tehtävät tarjoavat harjoitusta sekä perusasioiden haltuunottamiseen että haastavampien ongelmien ratkaisemiseen. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää, mikä algoritmi on ja oppii toteuttamaan yksinkertaisia algoritmeja ohjelmoimalla. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija perehtyy logiikan ja lukuteorian peruskäsitteisiin ja oppii tutkimaan muun muassa lukujen jaollisuutta. Oppimateriaalin helppokäyttöinen selainpohjainen ohjelmointiympäristö madaltaa kynnystä Python-ohjelmointikielen perusteiden opetteluun. Lisäksi selkeät ohjelmisto-ohjeet auttavat opiskelijaa hyödyntämään laskinohjelmistoja lukuteoriaan liittyvien ongelmien ratkaisemisessa.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla