Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus 7-9

Eeva Korhonen Sara Peltola Emmiina Tuutti Kimmo Pekkanen
12,00 € / oppilas

Tervetuloa mukaan opon uuteen aikaan! Tämän oppimateriaalin avulla ohjattava kehittää itseään päätöksentekijänä ja oman oppimisensa ja tulevaisuutensa arkkitehtina. Lisäksi hän saa tietoja työelämästä, eri ammattialoista ja jatkokoulutusmahdollisuuksista.

Oppimateriaalikokonaisuus kattaa 7.–9.-luokkien oppilaanohjauksen opintosisällöt ja -tavoitteet uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Studeon yläkoulun opomateriaalin avulla oppilaat kehittävät itsetuntemustaan, oppimisvalmiuksiaan, työelämätaitojaan sekä päätöksenteko- ja tulevaisuudensuunnittelutaitojaan.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla