Kertaa yo-kokeisiin
Ranska

Ranska 8 – À travers l’Europe

Johanna Helke Biamel Kets Toni Mäkipää Heli Tuovinen Xavier Richerd
9,00 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Ranska 8 – À travers l'Europe ! on yläkoulun A-ranskan 8. luokan opintokokonaisuus. Punaisena lankana sarjan tässä osassa ovat ranskankieliset maat Euroopassa: Belgia, Sveitsi, Luxemburg ja Monaco. Muita tapahtumapaikkoja ovat Suomi ja eteläinen Ranska. Tekstit edustavat vaihtelevasti eri tekstityyppejä. Kielen rakenteiden pääpaino on verbiopissa ja aikamuodoissa (preesens, passé composé, imperfekti) ja pronomineissa (en, y, suora ja epäsuora objekti). Keskeiset rakenteet käsitellään omissa luvuissaan, pienempiä rakennesisältöjä on sisällytetty kaikkiin lukuihin. 

Aihepiirit teemoittain:

 1. teema: koulujen alku Ranskassa, kesäloma, Ranska matkailumaana  
 2. teema: Euroopan maat ja kielet, ranskankieliset maat Euroopassa, tyyli ja pukeutuminen
 3. teema: ranskalaisen kulttuurin symbolit, suomalainen elämänmuoto ja ruokakulttuuri, ranskalaisia urheilulajeja, karnevaaliperinne
 4. teema: Sveitsi, talviurheilua, retkeily ja luonto, tunteet ja olotilat, terveelliset elämäntavat, sairastaminen 
 5. teema: oma koti ja asuminen, oma kotikaupunki, Napoleon ja Korsika, ekologisuus, Monaco
 6. teema: Belgia, sarjakuvakulttuuri, dekkarikirjallisuus, musiikki  

Keskustelutilanteita:

 • tutustuminen, itsestä kertominen
 • kotimaasta ja kielitaidosta kertominen
 • asioiminen lentokentällä, vaatekaupassa, lääkärissä, museon kassalla
 • tienneuvominen
 • säästä puhuminen, kellonajat
 • mielipiteen ilmaisu, neuvojen antaminen

Kielioppisisällöt:

 • numerot, järjestysluvut
 • kysymyslauseet, kieltolauseet
 • omistuspronominit, artikkelit, partitiivi
 • adjektiivien taipuminen
 • pronomineja: demonstratiivipronominit, itsenäiset persoonapronominit, relatiivipronominit, en, y pronominit, COD- ja COI- pronominit
 • prepositiot (mm. maiden nimien kanssa; à/de verbin kanssa )
 • Verbioppia:
  • preesens I-III ryhmän verbeillä, epäsäännölliset verbit, refleksiiviverbit
  • passé composé (avoir, être)
  • imperfekti
  • passé composén ja imperfektin ero
  • imperatiivi
 • verbirakenteita (ilmaisuja avoir-verbillä, venir de faire, être en train de faire, il faut)
 • konjunktioita 
 • adjektiivien vertailu, adverbit
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla