Kertaa yo-kokeisiin
Historia

HI5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi (LOPS 2021)

Mikko Asiainen Anne Mattsson Suvianna Seppälä Antero Tarkki Niina Väntänen Tiina Miettinen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaali tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Sen avulla tutustutaan Suomen asutushistoriaan ja erilaisiin lähteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Materiaali johdattaa pohtimaan, mitä menneisyydestä voi varmasti sanoa, ja mikä jää tulkinnan tai valistuneiden arvausten varaan. Materiaalissa tutustutaan myös vähemmistöjen historiaan ja kulttuuriperintöön Suomessa.

Materiaalissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi myös arjen historiaan elämäntapaa, elinkeinoja sekä yksilöitä ja yhteisöjä tarkastelemalla.

Opiskelijoita kannustetaan tutustumaan oman kotiseudun historiaan.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä. Uudistunut tekstintarkistustyökalu nopeuttaa esseevastausten tarkistamista. Lukujen keskeisimmät määritelmät on koottu oppimateriaalin loppuun sanastoksi.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla