Historia

HI5 Ruotsin Itämaasta Suomeksi (LOPS 2021)

Mikko Asiainen Anne Mattsson Suvianna Seppälä Antero Tarkki Niina Väntänen Tiina Miettinen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 13.9.2021

Oppimateriaali tarkastelee nykyisen Suomen alueen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa esihistoriasta autonomian ajalle asti. Sen avulla tutustutaan Suomen asutushistoriaan ja erilaisiin lähteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Materiaali johdattaa pohtimaan, mitä menneisyydestä voi varmasti sanoa, ja mikä jää tulkinnan tai valistuneiden arvausten varaan. Materiaalissa tutustutaan myös vähemmistöjen historiaan ja kulttuuriperintöön Suomessa.

Materiaalissa perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi myös arjen historiaan elämäntapaa, elinkeinoja sekä yksilöitä ja yhteisöjä tarkastelemalla.

Opiskelijoita kannustetaan tutustumaan oman kotiseudun historiaan.