Matematiikka (lyhyt)

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021)

Sari Aaltonen Hanna Hellsten Sissi Kangasniemi Sini Kähkönen Noora Nuutinen Jussi Talja
14,00 € / oppilas (+ alv. 10%)
Tulossa 10/2021

MAB5 Tilastot ja todennäköisyys (LOPS 2021) (2 op) antaa opiskelijalle hyvät eväät medialukutaidon ja -kriittisyyden kehittämiseen. Oppimateriaalissa kerrataan ja syvennetään todennäköisyyden perusteita. Lisäksi opitaan tulkitsemaan tilastoja ja laskemaan tilastollisia tunnuslukuja. Todennäköisyyslaskentaa käsitellään niin sattumanvaraisissa tapahtumissa kuin tilastollisen todennäköisyyden yhteydessä. Aineistoja käsitellään myös tilasto-ohjelmilla. Moduulin lopuksi opiskelijalla on käsitys siitä, mitä todennäköisyys tarkoittaa sekä kyky ymmärtää tilastoja ja niitä kuvaavia tunnuslukuja. Tämä puolestaan mahdollistaa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen. Opiskelijan oppimisen tukena ovat muun muassa lukuisat tutkimustehtävät, havainnolliset esimerkit ja ohjelmistovinkit. Lisäksi luvuissa on runsas valikoima eritasoisia tehtäviä, jotka tukevat jokaista opiskelijaa sisältöjen ymmärtämisessä. Tehtävien aihepiirit ovat monipuolisia ja oppiainerajat ylittäviä aineistotehtäviä on useita.