Kertaa yo-kokeisiin
Historia

HI2 Kansainväliset suhteet (LOPS 2021)

Anne Mattsson Antero Tarkki Niina Väntänen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

HI2 Kansainväliset suhteet paneutuu kansainvälisen politiikan maailmaan, jossa taistellaan vallasta. Kansainväliset suhteet ovat vaihdelleet historian saatossa verisistä sodista erilaisiin yhteistyön muotoihin. Opintojaksolla tutustutaan 1800-luvun lopulta alkaen aatteisiin, liikkeisiin, suurvaltajohtajiin, järjestöihin, taloudellisten resurssien merkitykseen ja näiden kaikkien toimijoiden keskinäisiin jännitteisiin. Samalla tarkastellaan menneen vaikutusta nykymaailmaan ja pureudutaan uutisten taakse tekijöiden taustoihin ja vaikutusketjujen maailmaan.

Opintojakson keskeinen teema on havainnoida, miten kilpailu ja yhteistyö vaihtelevat eri tilanteissa. Nykyinen liittolainen voikin olla huomispäivän kilpailija. Opiskelija oppii tunnistamaan erilaisia lähderyhmiä ja tulkitsemaan niitä sekä ottamaan huomioon lähteiden laatijoiden aseman ja tarkoitusperät.

Mitä uutta

Studeon täysin sähköinen oppimisympäristö pitää työskentelyn näppärästi koossa. Kokonaisuuden hahmottaa hyvin, kun niin aineistot kuin tehtävät ja analytiikka ovat kaikki samassa paketissa. Sähköisen aineiston käyttö on helppoa ja vakuuttavaa, kun klikkauksen takana on alkuperäisiä lähteitä, ohjeita ja taustatietoa. Autenttiset lähteet ovat historiantutkimuksen elinehto, ja sähköisessä ympäristössä jokainen käyttäjä pääsee joustavasti niiden äärelle vaikkapa Yhdysvaltain tai Saksan kansallisarkistoon tai kuuntelemaan propagandamestarien puheita.

Opintojakson kuvamateriaali on osin uutta ja ennennäkemätöntä, ja kuvien merkitystä lähteinä syvennetään lukuisissa eritasoisissa tehtävissä. Niin tekstiä kuin tehtäviä elävöittävät osuvat videoklipit, joiden äärellä sekä oppii että viihtyy. Kaikista oppimateriaalin kartoista on tehty opettajalle oppaaseen tulostettava karttaliite, josta kartat voi tulostaa vaikka A2-kokoisiksi julisteiksi luokan seinälle!

Ominaisuudet

Opettajat voivat muokata aineistoja omannäköisekseen lisäämällä hyviksi havaitsemiaan tehtäviä, linkkejä ja lisämateriaaleja monessa eri muodossa. Opettajan on helppo seurata opiskelijoiden etenemistä ja suorituksia sekä kommentoida ja antaa palautetta jatkuvasti. Opettaja voi eriyttää opetusta jakamalla eri ryhmille erilaisia tehtäviä.

Suuren osan tehtävistä järjestelmä korjaa automaattisesti. Vertais- ja itsearviointityökalut ovat helposti käytettävissä, jotta itsearviointitaidot tulevat tutuiksi ja kehittyvät.

Oppimateriaali taipuu erilaisiin opetus- ja opiskelutyyleihin. Itsenäisesti suorittavat opiskelijat voivat edetä omaan tahtiinsa opettajan ohjauksessa valmiiksi ajastettujen tehtävien avulla. Palautteen antaminen on yhä kätevämpää. Ryhmätöissä vertaispalaute ja -arviointityökalut mahdollistavat opiskelijoiden työskentelyn seuraamisen ja kunkin oman panoksen tunnistamisen.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä. Uudistunut tekstintarkistustyökalu nopeuttaa esseevastausten tarkistamista. Lukujen keskeisimmät määritelmät on koottu oppimateriaalin loppuun sanastoksi.
Avaa oppimateriaali Studeon alustalla