Kertaa yo-kokeisiin
Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI9 Vuorovaikutus 3 (LOPS 2021)

Minna Artimo Hanna Ontero Jaana Ristimäki Liisa Nurmesniemi
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon ÄI9-oppimateriaalissa Vuorovaikutus 3 monipuolistetaan vuorovaikutus- ja esiintymistaitoja erityisesti jatko-opintojen ja työelämän näkökulmasta. ÄI9-oppimateriaali vastaa myös S29-moduulin sisältöjä. Materiaalissa perehdytään opinnoissa ja työelämässä tarvittaviin vuorovaikutustaitoihin ja -tilanteisiin, kuten kokouksiin ja oman idean tai näkemyksen esittämiseen vakuuttavasti. 

Monipuoliset tehtävät kannustavat pohtimaan ja analysoimaan erilaisia vuorovaikutustilanteita. Materiaalissa pohditaan dialogista vuorovaikutusta ja vuorovaikutukseen liittyvää etiikkaa. Tehtävissä pohditaan myös vuorovaikutuksen kontekstisidonnaisuutta ja vuorovaikutuksen kulttuurisia piirteitä. 

Erilaisten puhuttujen tekstien analyysia ja tuottamista harjoitellaan oppimateriaalia varten tuotettujen videoiden sekä autenttisen video-, kuva- ja tekstimateriaalin avulla. Materiaali valmistaa myös puheviestintätaitojen päättökokeeseen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla