Filosofia

FI3 Yhteiskuntafilosofia (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Kaisa-Mari Majamäki Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,00 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 29.11.2021

Uuden opetussuunnitelman mukaan rakennettu yhteiskuntafilosofia FI3 tarjoaa aineksia, joiden avulla opiskelija rakentaa käsitystään yhteiskuntafilosofian eri kysymyksistä, jotka liittyvät esimerkiksi yhteiskuntasopimusteorioihin, valtaan, vapauteen, tasa-arvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Elämyksellisten sisältöjen ja monipuolisten harjoitusten avulla opiskelija oppii käymään dialogia eri teorioiden, filosofien ja ajankohtaisten ilmiöiden kanssa. Kokonaisuus tarjoaa eväitä oman ajattelun taitojen kehittämiseen, dialogisuuden harjoitteluun ja kriittisen ajattelun opettelemiseen.

Monipuolinen, laadukas ja helppokäyttöinen sisältö houkuttelee opiskelijaa omaan pohdintaan ja dialogisuuteen. Yhteiskuntafilosofisiin kysymyksiin sukelletaan ajankohtaisten tekstien, kuvien, uutisten, videoiden, linkkien ja pedagogisesti laadukkaiden harjoitusten avulla. Koepankki ja harjoitukset sisältävät monipuolisia tehtäviä, jotka tukevat myös yo-kirjoituksiin valmistautumista. 

Opettajan tukena materiaalissa on opettajan opas ja koepankki. Laaja-alaisista osaamisen alueista korostuvat erityisesti yhteiskunnallisen osaamisen osa-alue sekä eettisyys ja ympäristöosaaminen.