Fysik

FY3 Energi och värme (GLP 2021)

Leif Ekrem Johanna Jauhiainen Johan Lahtinen Lea Linna Markus Norrby Timo Tynkkynen
16,50 € / oppilas (+ alv. 10 %)
Tulossa 08/2021

Studeos FY3 Energi och värme (GLP 2021) (2sp) är ett läromedel som inbjuder till ett modernt och engagerande sätt att studera och undervisa fysik. Målet för lärömedlet är att den studerande fördjupar sin förståelse för energibegreppet, blir bekant med fenomen kring tryck och temperatur och studerar förhållandet mellan värmeenergi och mekanisk energi. Studierna breddar den naturvetenskapliga allmänbildningen och skapar en grund för fortsatta studier inom naturvetenskap och närliggande vetenskapsområden. Samtidigt byggs en grund för den studerande att delta i samhällsdebatten och beslutsfattande kring miljö och teknologi.

Läromedlet stöder experimentbaserad undervising genom sina många exempel och övningsuppgifter som uppmuntrar den studerande till egna undersökningar. Studeos plattform ger läraren möjlighet att blanda tradiotionella och moderna undervisningsformer med metoder som stöder utvecklingen av de studerandes sociala färdigheter och samarbetsförmåga. Texen är koncis och lättläst men strävar efter en noggrann användning av termer och begrepp. Videon och simuleringar berikar ytterligare exemplen och övningsuppgifterna. Läromedlet innehåller noggranna instruktioner för mångsidig användning av tekniska hjälpmedel och olika programvaror.