Kertaa yo-kokeisiin
Historia

HI3 Itsenäisen Suomen historia (LOPS 2021)

Anne Mattsson Katja Ranta Antero Tarkki Niina Väntänen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Itsenäisen Suomen historia kuljettaa Suomen taivalta 1800-luvun lopulta 2000-luvulle. Tänä aikana Suomesta tuli lopulta se maa, jossa nykyään elämme. Kehityksen keskeisiä elementtejä ovat olleet teollistuminen ja vaurastuminen, itsenäistyminen ja sen säilyttäminen ympäristön paineessa sekä yhteiskunnan kehittyminen rauhalliseksi ja kansalaisiaan kannattelevaksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. Suomen menestys ei ole kuitenkaan ollut itsestäänselvyys, ja opintojaksolla tarkastellaan kriittisesti myös niitä historian vaiheita, jolloin kehitys olisi voinut mennä toisinkin. Miten kansainvälinen kehitys on vaikuttanut Suomeen tai miten suomalaisen yhteiskunnan sisältä kumpuavia ongelmia on yritetty ratkaista – ja ketkä niitä ovat olleet ratkaisemassa? Oppimateriaalin avulla opiskelija osaa asettaa nyky-Suomen historialliseen kontekstiinsa.

Opintojakson keskeinen teema on havainnoida, miten ja miksi Suomesta on tullut mikä se nyt on. Menneisyyden tapahtumien ja henkilöiden lisäksi oppii tunnistamaan ja tulkitsemaan Suomen historian erilaisia lähteitä ja pohtimaan niiden merkitystä menneisyydestä piirtämämme kuvan kannalta.

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä. Uudistunut tekstintarkistustyökalu nopeuttaa esseevastausten tarkistamista. Lukujen keskeisimmät määritelmät on koottu oppimateriaalin loppuun sanastoksi.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla