Kertaa yo-kokeisiin
Matematik (lång lärokurs)

MAA2 Funktioner och ekvationer 1 (GLP 2021)

Jani Hannula Lauri Hellsten Jooseppi Järvinen Johanna Kylliäinen Heidi Nylund Juha-Pekka Pentikäinen Meliina Rantakaulio Jessica Salminen-Saari Heidi Saukkoriipi Bo Sjöholm Anders Svartström
25,80 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

MAA2 Funktioner och ekvationer 1 (GLP 2021) öppnar dörren till den långa matematiken för de studerande. Den tydliga texten och de mångsidiga exemplen med ett flertal interaktiva bilder och applikationer i kapitlen hjälper till att förstå ämnet som studeras samt matematikens abstrakta natur.

I varje kapitel finns dessutom ett stort antal uppgifter på olika nivåer lämpliga för varje studerande. Till målen hör att den studerande med hjälp av matematiska modeller bekantar sig med polynomfunktioner, rationella funktioner och rotfunktioner, känner till egenskaperna för dessa funktioner och kan lösa ekvationer och olikheter med dessa. Instruktionsvideorna och uppgifternas modellösningar i läromedlet stöder utvecklingen av den studerandes matematiska kunnande. Samtidigt blir de studerande vana med att producera lösningar och bli bedömda digitalt och får därmed ett naturligt förhållande till en elektronisk miljö.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla