Kertaa yo-kokeisiin
Ruotsi

RUB0 Resan börjar! (LOPS 2021)

Heli Kähkönen Reetta Bekkedal Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Resan börjar! sopii toisen asteen valmistavaksi ruotsin oppimateriaaliksi, peruskoulun 9. luokan lisämateriaaliksi tai lukiolaisen opintojen tueksi. 

Oppimateriaalin avulla opiskelija kertaa peruskoulussa opittuja B1-ruotsin aihepiirejä, perusilmauksia ja -kielioppia. Materiaalissa teemoina ovat itsensä esitteleminen, koulu, omasta lähipiiristä ja päivästä kertominen, vapaa-aika sekä ruoka. Teemojen kautta kerrataan erilaisia arkisia vuorovaikutustilanteita, kuten toisiin tutustumista, kuulumisten vaihtoa, mielipiteen ilmaisemista, tapaamisesta sopimista sekä ravintolakeskustelua. 

Oppimateriaalin aloittava Välkommen-luku sisältää opettajan oppaan lisäksi kertauspelin sekä erilaisia perusasioita kertaavia tehtäviä. Teemajaksot koostuvat aiheeseen virittävästä videosta, tekstiluvusta sekä dialogista. Eritasoisten tehtävien avulla eriyttäminen on helppoa. Kielioppiluvuissa perusteita kerrataan selkeän teoriaosion ja monipuolisten tehtävien avulla. Kulttuuriluku sisältää Pohjoismaihin liittyvän tietovisan ja koetehtäväpankissa on kielitaidon eri osa-alueita mittaavia koetehtäviä teksti- ja kielioppiluvuista. Koetehtäväpankista löytyy lisäksi lähtötasotesti, jolla opintojakso voidaan aloittaa. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla