Kertaa yo-kokeisiin
Ruotsi

RUB11 Opiskelutaidot ja kieli-identiteetin rakentaminen (LOPS 2021)

Reetta Bekkedal Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
7,30 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon lukion ruotsin sarjan aloittava oppimateriaali auttaa opiskelijaa reflektoimaan kielitaitoaan lukion alussa. Oppimateriaalissa havainnoidaan kaikkea kielitaitoa ja kieltenoppimista pääpainon ollessa kuitenkin ruotsin kielessä ja sen käyttötilanteissa. Opiskelija työskentelee monenlaisten tekstien ja tehtävien parissa. Hän harjoittelee myös itse- ja vertaisarviointia. Aihepiireinä teksteissä ovat lukiolaisen elämä, kieli-identiteetti sekä Suomen ja Ruotsin yhteinen historia. Suulliseen viestintään rohkaisevassa Prata på -osiossa kerrataan tervehdyksiä sekä itsensä ja kaverin esittelemistä. Opiskelija etenee helpoista ja tutuista kielenkäyttötilanteista vaativampiin. Kieliprofiilissa kootaan oman kielitaidon reflektoinnin tulokset. 

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla