Kertaa yo-kokeisiin
Terveystieto

TE2 Terveys ja ympäristö (LOPS 2021)

Liisa Anttila Ranja Koski Minna Nummenmaa
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Studeon TE2 Terveys ja ympäristö on opetussuunnitelman tavoitteiden ja keskeisten sisältöjen pohjalta rakennettu opiskelijoita aktivoiva oppimateriaali (2 op). Opiskelija pääsee edistämään terveysosaamistaan monipuolisen materiaalin (tekstien, kuvien ja videoiden) sekä vuorovaikutukseen että itsenäiseen työskentelyyn ohjaavien tehtävien avulla. TE2 sisältää paljon myös opiskelutaitoja harjoittavia tehtäviä.

Oppimateriaalin avulla kehitetään opiskelijan valmiuksia arvioida terveyteen liittyvää tietoa ja viestintää sekä perehdytään tutkimustiedon hankkimisen periaatteisiin. Materiaalissa luodaan kokonaiskuvaa elinympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta ja syvennytään riippuvuuksiin ja niiden vaikutuksiin. Materiaaliin sisältyvässä opettajan oppaassa on ideoita materiaalin käyttämiseen sekä vinkkejä erilaisista oppimisen tavoista.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla