Kertaa yo-kokeisiin
Ruotsi

RUB12 Ruotsin kieli arjessani (LOPS 2021)

Heli Kähkönen Reetta Bekkedal Tiina Salomaa Jaana Schulman Antti Tiger
21,90 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Oppimateriaali rohkaisee opiskelijaa käyttämään ruotsin kieltä erilaisissa nuorten arkipäivään liittyvissä vuorovaikutustilanteissa. Viestintätilanteiden avulla opiskelija kehittää myös itse- ja vertaisarviointitaitojaan sekä aktiivisen keskustelijan ja kuuntelijan taitojaan. Aihepiireinä materiaalissa ovat asiointitilanteet ostoksilla, vapaa-aika ja harrastukset, ihmissuhteet, lähiympäristö sekä hyvinvointi arjessa. Opiskelija etenee tutuista kielenkäyttötilanteista vaativampiin. Kulttuuriosiossa tutustutaan norjalaiseen kulttuuriin.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla