Kertaa yo-kokeisiin
Elämänkatsomustieto

ET1 Minä ja hyvä elämä (LOPS 2021)

Laura Apell Antti Kajas Heidi Meltovuo Marja Oilinki Jani Tiirikainen
14,60 € / opiskelija (+ alv. 10 %)

Lukion elämänkatsomustiedon ensimmäisen opintojakson aiheena on hyvän elämän rakentaminen. Se sisältää aineksia ja malleja, joiden avulla opiskelija itse rakentaa identiteettiään, elämänkatsomustaan ja omaa käsitystään hyvästä elämästä yhdessä toisten kanssa. Samalla harjoitellaan dialogisen keskustelun, ajattelun ja argumentoinnin taitoja. Monipuoliset tehtävät ja kiinnostavat tekstit osoittavat, että elämänkatsomustieto on elävä ja tarpeellinen oppiaine. Tätä materiaalia tekisi mieli tarjota ihan kaikille!

Opettajalle materiaali tarjoaa kattavan koetehtäväpankin ja Abitti-koetehtäväpaketin – molemmissa on runsaasti eritasoisia koetehtäviä.

Opettajan opas sisältää muokattavat diapohjat jaksoittain ja lisävinkkejä oppitunnin pitämiseen.

Avaa oppimateriaali Studeon alustalla